Trắc nghiệm Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn Toán 3 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Viết số thích hợp vào ô trống:

Làm tròn số 75 294 đến hàng nghìn thì được số

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Điền đúng hoặc sai thích hợp cho mỗi khẳng định sau:

Làm tròn số 2 603 đến hàng nghìn được số 2 000.

Đúng
Sai

Làm tròn số 73 105 đến hàng chục nghìn được số 73 000

Đúng
Sai

Làm tròn số 36 000 đến hàng chục nghìn được số 40 000.

Đúng
Sai
Câu 3 :

Một chiếc tàu chở 51 356 kg hàng hóa tới các tỉnh miền Bắc. My nói: “Chiếc tàu đó đã chở khoảng 51 400 kg hàng hóa.” Vậy My đã làm tròn số kg hàng hóa đến hàng nào?

 • A

  Hàng chục

 • B

  Hàng trăm

 • C

  Hàng nghìn

 • D

  Hàng chục nghìn

Câu 4 :

Trong dịp Tết trung thu, một cơ sở sản xuất 64 358 hộp bánh. Nếu làm tròn số đến hàng nghìn, cơ sở đó đã sản xuất khoảng:

 • A

  63 000 hộp

 • B

  64 000 hộp

 • C

  65 000 hộp

 • D

  60 000 hộp

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Viết số thích hợp vào ô trống:

Làm tròn số 75 294 đến hàng nghìn thì được số

Đáp án

Làm tròn số 75 294 đến hàng nghìn thì được số

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 75 294 đến hàng nghìn được số 75 000 (Vì chữ số hàng trăm là 2 < 5, ta làm tròn xuống)

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Điền đúng hoặc sai thích hợp cho mỗi khẳng định sau:

Làm tròn số 2 603 đến hàng nghìn được số 2 000.

Đúng
Sai

Làm tròn số 73 105 đến hàng chục nghìn được số 73 000

Đúng
Sai

Làm tròn số 36 000 đến hàng chục nghìn được số 40 000.

Đúng
Sai
Đáp án

Làm tròn số 2 603 đến hàng nghìn được số 2 000.

Đúng
Sai

Làm tròn số 73 105 đến hàng chục nghìn được số 73 000

Đúng
Sai

Làm tròn số 36 000 đến hàng chục nghìn được số 40 000.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 2 603 đến hàng nghìn được số 2 000 (Sai vì chữ số hàng trăm là 6 > 5, ta làm tròn lên được số 3000)

Làm tròn số 73 105 đến hàng chục nghìn được số 73 000 (Sai vì chữ số hàng nghìn là 3, làm tròn xuống được số 70 000)

Làm tròn số 36 000 đến hàng chục nghìn được số 40 000 (Đúng)

Câu 3 :

Một chiếc tàu chở 51 356 kg hàng hóa tới các tỉnh miền Bắc. My nói: “Chiếc tàu đó đã chở khoảng 51 400 kg hàng hóa.” Vậy My đã làm tròn số kg hàng hóa đến hàng nào?

 • A

  Hàng chục

 • B

  Hàng trăm

 • C

  Hàng nghìn

 • D

  Hàng chục nghìn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào phương pháp làm tròn số đến hàng trăm.

Lời giải chi tiết :

Một chiếc tàu chở 51 356 kg hàng hóa tới nước ta. My nói: “Chiếc tàu đó đã chở khoảng

51 400 kg hàng hóa.”

Vậy My đã làm tròn số kg hàng hóa đến hàng trăm.

Câu 4 :

Trong dịp Tết trung thu, một cơ sở sản xuất 64 358 hộp bánh. Nếu làm tròn số đến hàng nghìn, cơ sở đó đã sản xuất khoảng:

 • A

  63 000 hộp

 • B

  64 000 hộp

 • C

  65 000 hộp

 • D

  60 000 hộp

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 64 358 đến hàng nghìn ta được số 64 000 (Vì chữ số hàng trăm là 3 < 5, ta làm tròn xuống).

close