Trắc nghiệm Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Viết số thích hợp vào ô trống:

Làm tròn số 75 294 đến hàng nghìn thì được số

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Làm tròn số 75 294 đến hàng nghìn thì được số

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 75 294 đến hàng nghìn được số 75 000 (Vì chữ số hàng trăm là 2 < 5, ta làm tròn xuống)

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Viết số thích hợp vào ô trống:

Làm tròn số 40 561 đến hàng nghìn được số

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Làm tròn số 40 561 đến hàng nghìn được số

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 40 561 đến hàng nghìn được số 41 000 (Vì chữ số hàng trăm là 5 làm tròn lên).

Câu hỏi 3 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Điền đúng hoặc sai thích hợp cho mỗi khẳng định sau:

Làm tròn số 2 603 đến hàng nghìn được số 2 000.

Đúng
Sai

Làm tròn số 73 105 đến hàng chục nghìn được số 73 000

Đúng
Sai

Làm tròn số 36 000 nghìn đến hàng chục nghìn được số 40 000.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

Làm tròn số 2 603 đến hàng nghìn được số 2 000.

Đúng
Sai

Làm tròn số 73 105 đến hàng chục nghìn được số 73 000

Đúng
Sai

Làm tròn số 36 000 nghìn đến hàng chục nghìn được số 40 000.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 2 603 đến hàng nghìn được số 2 000 (Sai vì chữ số hàng trăm là 6 > 5, ta làm tròn lên được số 3000)

Làm tròn số 73 105 đến hàng chục nghìn được số 73 000 (Sai vì chữ số hàng nghìn là 3, làm tròn xuống được số 70 000)

Làm tròn số 36 000 nghìn đến hàng chục nghìn được số 40 000 (Đúng)

Câu hỏi 4 :

Để bay từ Thủ đô Hà Nội đến New York (Mỹ), máy bay cần vượt qua quãng đường dài

13 142 km. Làm tròn quãng đường này đến hàng nghìn thì được số:

 • A

  10 000

 • B

  14 000

 • C

  13 000           

 • D

  13 100

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 13 142 đến hàng nghìn ta được số 13 000 (Vì chữ số hàng trăm là 1 < 5, ta làm tròn xuống)

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Một video ca nhạc có 82 704 lượt xem. Khi làm tròn số đến hàng nghìn, Mai nói: “Bài hát có khoảng 83 000 lượt xem”.

Theo em, Mai nói đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 82 704 đến hàng nghìn ta được số 83 000.

Vậy bạn Mai nói đúng.

Câu hỏi 6 :

Số dân của một huyện là 84 531 người. Nếu làm tròn số dân đó đến hàng chục nghìn ta được số nào?

 • A

  84 000

 • B

  80 000

 • C

  85 000

 • D

  90 000

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 84 531 đến hàng chục nghìn ta được số 80 000. (Vì chữ số hàng nghìn là 4 < 5, ta làm tròn xuống)

Câu hỏi 7 :

Khoảng cách giữa thành phố A và thành phố B là 56 470 m. Làm tròn đến hàng chục nghìn thì khoảng cách giữa thành phố A và thành phố B khoảng:

 • A

  60 000 m       

 • B

  56 000 m

 • C

  55 000 m

 • D

  50 000 m

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 56 470 đến hàng chục nghìn ta được số 60 000 (Vì chữ số hàng nghìn là 6 > 5, ta làm tròn lên).

 

Câu hỏi 8 :

Một chiếc ô tô đã đi được quãng đường dài 52 854 km. Việt nói: “Chiếc ô tô đó đã đi được khoảng 53 000 km. Vậy Việt đã làm tròn số đó đến hàng nào?

 • A

  Hàng chục

 • B

  Hàng trăm

 • C

  Hàng nghìn

 • D

  Hàng chục nghìn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Dựa vào phương pháp làm tròn số đến hàng nghìn.

Lời giải chi tiết :

Một chiếc ô tô đã đi được quãng đường dài 52 854 km. Việt nói: “Chiếc ô tô đó đã đi được khoảng 53 000 km.

Vậy Việt đã làm tròn số đó đến hàng nghìn.

Câu hỏi 9 :

Một chiếc tàu chở 51 356 kg hàng hóa tới các tỉnh miền Bắc. My nói: “Chiếc tàu đó đã chở khoảng 51 400 kg hàng hóa.” Vậy My đã làm tròn số kg hàng hóa đến hàng nào?

 • A

  Hàng chục

 • B

  Hàng trăm

 • C

  Hàng nghìn

 • D

  Hàng chục nghìn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Dựa vào phương pháp làm tròn số đến hàng trăm.

Lời giải chi tiết :

Một chiếc tàu chở 51 356 kg hàng hóa tới nước ta. My nói: “Chiếc tàu đó đã chở khoảng

51 400 kg hàng hóa.”

Vậy My đã làm tròn số kg hàng hóa đến hàng trăm.

Câu hỏi 10 :

Trong dịp Tết trung thu, một cơ sở sản xuất 64 358 hộp bánh. Nếu làm tròn số đến hàng nghìn, cơ sở đó đã sản xuất khoảng:

 • A

  63 000 hộp

 • B

  64 000 hộp

 • C

  65 000 hộp

 • D

  60 000 hộp

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 64 358 đến hàng nghìn ta được số 64 000 (Vì chữ số hàng trăm là 3 < 5, ta làm tròn xuống).

close