Trắc nghiệm Bài 48: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm Toán 3 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Làn tròn số 84 đến hàng chục thì được số

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Làm tròn số 764 đến hàng trăm thì được số

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nam viết một bài văn giới thiệu về loài cây yêu thích của mình với số từ là 2 054 từ. Khi làm tròn số đến hàng trăm, Nam nói: “Bài văn của tớ dài khoảng 2000 từ”.

Vậy Nam đã nói đúng hay sai?

 

Đúng
Sai
Câu 4 :

Trong thư viện có 7 834 cuốn sách. Lan muốn làm tròn số sách đó đến hàng chục. Vậy Lan được số

 • A

  7 830

 • B

  7 835

 • C

  7 840

 • D

  7 800

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Làn tròn số 84 đến hàng chục thì được số

Đáp án

Làn tròn số 84 đến hàng chục thì được số

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng chục, nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục

Sau khi làm tròn số đến hàng chục thì chữ số hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 84 đến hàng chục thì được số 80 (Vì chữ số hàng đơn vị là 4).

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Làm tròn số 764 đến hàng trăm thì được số

Đáp án

Làm tròn số 764 đến hàng trăm thì được số

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng trăm, nếu chữ số hàng chục là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm.

Sau khi làm tròn số đến hàng trăm thì chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 764 đến hàng trăm thì được số 800 vì chữ số hàng chục là 6.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nam viết một bài văn giới thiệu về loài cây yêu thích của mình với số từ là 2 054 từ. Khi làm tròn số đến hàng trăm, Nam nói: “Bài văn của tớ dài khoảng 2000 từ”.

Vậy Nam đã nói đúng hay sai?

 

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Bài văn của Nam có 2 054 từ. 

Vì chữ số hàng chục là 5 ta làm tròn lên.

Vậy bài văn của Nam dài khoảng 2 100 từ.

Chọn Sai.

Câu 4 :

Trong thư viện có 7 834 cuốn sách. Lan muốn làm tròn số sách đó đến hàng chục. Vậy Lan được số

 • A

  7 830

 • B

  7 835

 • C

  7 840

 • D

  7 800

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy số 7 834 có chữ số hàng đơn vị là 4 < 5. Vậy làm tròn số 7 834 đến hàng chục ta được số 7 830. 

close