Trắc nghiệm Bài 48: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Làm tròn số 8225 đến hàng chục ta được số:

 

 • A

  8220

 • B

  8230

 • C

  8200

 • D

  8300

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng chục, nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục.

Sau khi làm tròn số đến hàng chục thì chữ số hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 8225 đến hàng chục ta được số 8230. (vì chữ số hàng đơn vị là 5)

Câu hỏi 2 :

Làm tròn 9378 đến hàng trăm ta được số:

 • A

  9370

 • B

  9400

 • C

   9380

 • D

  9300

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng trăm, nếu chữ số hàng chục là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm.

Sau khi làm tròn số đến hàng trăm thì chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn 9378 đến hàng trăm ta được số 9400. (Vì chữ số hàng chục là 7)

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 Đỉnh núi Phan Xi Păng (Lào Cai) cao 3143 m. Khi làm tròn số 3143 đến hàng chục ta được số

m.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

 Đỉnh núi Phan Xi Păng (Lào Cai) cao 3143 m. Khi làm tròn số 3143 đến hàng chục ta được số

m.

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng chục, nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục.

Sau khi làm tròn số đến hàng chục thì chữ số hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Khi làm tròn số 3143 đến hàng chục ta được số 3140.

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền chữ thích hợp vào ô trống:

Khi đi tham quan vườn thú quốc gia, Mai đã gặp một con voi nặng 2745 kg. Mai nói: “Con voi đó nặng khoảng 2700 kg".

Vậy Mai đã làm tròn số đến hàng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Khi đi tham quan vườn thú quốc gia, Mai đã gặp một con voi nặng 2745 kg. Mai nói: “Con voi đó nặng khoảng 2700 kg".

Vậy Mai đã làm tròn số đến hàng

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng trăm, nếu chữ số hàng chục là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm.

Sau khi làm tròn số đến hàng trăm thì chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Mai đã làm tròn số 2745 đến hàng trăm.

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315 km.


Làm tròn số 1315 đến hàng chục thì được số

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315 km.


Làm tròn số 1315 đến hàng chục thì được số

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng chục, nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục.

Sau khi làm tròn số đến hàng chục thì chữ số hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 1315 đến hàng chục thì được số 1320.

Câu hỏi 6 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Chọn đúng hoặc sai cho mỗi khẳng định sau:

Làn tròn số 9 654 đến hàng trăm ta được số 9 600

Đúng
Sai

Làm tròn số 5 462 đến hàng chục thì được số 5 460

Đúng
Sai

Làm tròn số 6359 đến hàng trăm thì được số 6 360

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

Làn tròn số 9 654 đến hàng trăm ta được số 9 600

Đúng
Sai

Làm tròn số 5 462 đến hàng chục thì được số 5 460

Đúng
Sai

Làm tròn số 6359 đến hàng trăm thì được số 6 360

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Dựa vào cách làm tròn số để xác định tính đúng, sai cho mỗi câu.

Lời giải chi tiết :

Làn tròn số 9 654 đến hàng trăm ta được số 9 600 (Sai vì chữ số hàng chục là 5 nên làm tròn số 9 654 đến hàng trăm ta được số 9 700)

Làm tròn số 5 462 đến hàng chục thì được số 5 460 (Đúng)

Làm tròn số 6 359 đến hàng trăm thì được số 6 360 (Sai vì chữ số hàng chục là 5 nên làm tròn số 6 359 đến hàng trăm ta được số 6 400)

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền chữ thích hợp vào ô trống:

Khi đi qua cây cầu Bạch Đằng có chiều dài 3 054 m Minh nói “Cầu Bạch Đằng dài khoảng 3 050 m”.


Vậy Minh đã làm tròn số đến hàng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Khi đi qua cây cầu Bạch Đằng có chiều dài 3 054 m Minh nói “Cầu Bạch Đằng dài khoảng 3 050 m”.


Vậy Minh đã làm tròn số đến hàng

Phương pháp giải :

Dựa vào cách làm tròn số, em điền chữ "chục" hoặc 'trăm" thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Khi đi qua cây cầu Bạch Đằng có chiều dài 3 054 m Minh nói “Cầu Bạch đằng dài khoảng 3 050 m”. Vậy Minh đã làm tròn số đến hàng chục.

Câu hỏi 8 :

Mai muốn chọn một hộp dây chun có khoảng 1200 chiếc dây. Theo em, Mai nên chọn hộp nào?

 

 • A

  Hộp A

 • B

  Hộp B

 • C

  Hộp C

 • D

  Hộp D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy hộp B có 1 235 chiếc dây chun.

Vì số 1 235 có chữ số hàng chục là 3 < 5 nên khi làm tròn số 1 235 đến hàng trăm thì được số 1 200.

 

Câu hỏi 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nam viết một bài văn giới thiệu về loài cây yêu thích của mình với số từ là 2 054 từ. Khi làm tròn số đến hàng trăm, Nam nói: “Bài văn của tớ dài khoảng 2000 từ”.

Vậy Nam đã nói đúng hay sai?

 

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Bài văn của Nam có 2 054 từ. 

Vì chữ số hàng chục là 5 ta làm tròn lên.

Vậy bài văn của Nam dài khoảng 2 100 từ.

Chọn Sai.

Câu hỏi 10 :

Trong thư viện có 7 834 cuốn sách. Lan muốn làm tròn số sách đó đến hàng chục. Vậy Lan được số

 • A

  7 830

 • B

  7 835

 • C

  7 840

 • D

  7 800

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy số 7 834 có chữ số hàng đơn vị là 4 < 5. Vậy làm tròn số 7 834 đến hàng chục ta được số 7 830. 

close