Trắc nghiệm Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100 000 Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Lan nói rằng “ Tổng của $24680$ và $35791$ bằng $69471$”. Bạn Lan nói đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Thực hiện phép tính cộng hai số $24680$ và $35791$.

- Kiểm tra kết quả vừa tìm được có bằng với kết quả của bạn Lan nói hay không.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(24\,680+35\,791=60\,471\)

Tổng của hai số bằng $60471$.

Vậy bạn Lan nói sai.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Đoạn đường AB dài \(2345\,m\) và đoạn đường CD dài \(4\,km\). Hai doạn đường này có chung nhau một cây cầu từ C đến B dài \(400\,m\)

Độ dài của đoạn đường từ A đến D là:

$m$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Độ dài của đoạn đường từ A đến D là:

$m$

Phương pháp giải :

- Tìm độ dài đoạn thẳng AC.

- Tìm độ dài đoạn thẳng AD bằng tổng của hai đoạn thẳng AC và CD.

Lời giải chi tiết :

Đổi: \(4\,km = 4000\,m\)

Đoạn đường AC dài số mét là:

\(2345 - 400 = 1945\,\left( m \right)\) 

Đoạn đường AD dài số mét là:

\(1945 + 4000 = 5945\,\left( m \right)\)

Đáp số: \(5945\,m\).

Số cần điền vào chỗ trống là \(5945\)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho các chữ số $0;1;\,2;\,3;5$. Tổng của số lớn nhất có năm chữ số khác nhau và số bé nhất có năm chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho có giá trị là:

A. $63335$

B. $64335$

C. $64435$

D. $63445$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. $63445$

Phương pháp giải :

- Tìm số lớn nhất có năm chữ số khác nhau được tạo thành từ các số đã cho.

- Tìm số bé nhất có năm chữ số khác nhau được tạo thành từ các số đã cho.

- Tính tổng của hai số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Từ các số đã cho, số lớn nhất có năm chữ số khác nhau được tạo thành là $53210$

Từ các số đã cho, số bé nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành là $10235$

Tổng của hai số vừa tìm được là: $53210 + 10235 = 63445$

Đáp số: \(63\,445\).

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Cho phép tính sau:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{13..4..}\\{2..918}\end{array}}}{{\,\,\,\,376..4}}\)

Chữ số còn thiếu ở tổng là:

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chữ số còn thiếu ở tổng là:

Phương pháp giải :

Thực hiện phép tính cộng từ phải sang trái để tìm các chữ số còn thiếu.

Lời giải chi tiết :

+) Hàng đơn vị: Vì không có số nào cộng với \(8\) bằng \(4\) nên cần nhẩm \(6+8=14\), viết \(4\) nhớ \(1\).

+) Hàng chục: \(4+1=5\); \(5\) thêm \(1\) bằng \(6\) nên số còn thiếu của tổng là chữ số \(6\).

Tiếp tục nhẩm như vậy thì em được phép toán là:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{13746}\\{23918}\end{array}}}{{\,\,\,\,37664}}\)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 

Một cửa hàng xăng dầu, ngày thứ nhất bán được 10 820 lít xăng. Ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 1 567 lít. Cả hai ngày, cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

A. 23 107 lít xăng 

B. 12 387 lít xăng     

C. 23 207 lít xăng

D. 12 965 lít xăng  

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. 23 207 lít xăng

Phương pháp giải :

- Tìm số lít xăng ngày thứ hai cửa hàng bán được bằng cách thực hiện phép cộng.

- Tính số lít xăng mà cả hai ngày bán được.

Lời giải chi tiết :

Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được số lít xăng là:
10 820 + 1 567 = 12 387 (lít)
Cả hai ngày cửa hàng bán được số lít xăng là:
10 820 + 12 387 = 23 207 (lít)
Đáp số: 23 207 lít.

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

$\frac{{73315+926}}{?}$
Đáp án của giáo viên lời giải hay
$\frac{{73315+926}}{74241}$
Phương pháp giải :

Thực hiện tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết :

Ta có 73 315 + 926 = 74 241

Vậy số cần điền vào ô trống là 74 241.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

46 000 + 13 000 + 27 400 =

Đáp án của giáo viên lời giải hay

46 000 + 13 000 + 27 400 =

Phương pháp giải :

Thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

46 000 + 13 000 + 27 400 = 59 000 + 27 400

                                        = 86 400

Câu hỏi 8 :

Giá trị của biểu thức 23 300 + 58 600 + 7 500 là:

 • A

  89 400

 • B

  88 400

 • C

  87 400

 • D

  88 500

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

23 300 + 58 600 + 7 500 = 81 900 + 7 500

                                     = 89 400

Câu hỏi 9 :

Một siêu thị buổi sáng bán được 8 254 sản phẩm, buổi chiều siêu thị đó bán được 6 580 sản phẩm, buổi tối bán 3 205 sản phẩm. Hỏi cả ngày siêu thị đó bán được bao nhiêu sản phẩm?

 • A

  14 834 sản phẩm      

 • B

  18 039 sản phẩm

 • C

  17 039 sản phẩm

 • D

  17 939 sản phẩm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Ta tính tổng số sản phẩm bán được vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối.

Lời giải chi tiết :

Cả ngày siêu thị đó bán được số sản phẩm là

8 254 + 6 580 + 3 205 = 18 039 (sản phẩm)

Đáp số: 18 039 sản phẩm

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Năm ngoái, nhà bác Tư thu hoạch được 10 245 kg cà phê. Năm nay, nhà bác Tư thu hoạch được nhiều hơn năm trước 830 kg cà phê.


Vậy cả 2 năm nhà bác Tư thu hoạch được

ki-lô-gam cà phê.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Năm ngoái, nhà bác Tư thu hoạch được 10 245 kg cà phê. Năm nay, nhà bác Tư thu hoạch được nhiều hơn năm trước 830 kg cà phê.


Vậy cả 2 năm nhà bác Tư thu hoạch được

ki-lô-gam cà phê.

Phương pháp giải :

- Tìm số kg cà phê năm nay thu hoạch được

- Tìm số kg cà phê cả 2 năm thu hoạch được

Lời giải chi tiết :

Năm nay, bác Tư thu hoạch được số kg cà phê là

10 245 + 830 = 11 075 (kg)

Cả 2 năm, bác Tư thu hoạch được số kg cà phê là

10 245 + 11 075 = 21 320 (kg)

Đáp số: 21 320 kg cà phê

close