Tiếng Anh 7 Writing 4. A letter about a competition

Read the task. Underline the key words and answer the questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the task. Underline the key words and answer the questions.

(Đọc các câu hỏi. Gạch chân dưới những từ khóa và trả lời các câu hỏi.)

Your school is holding a science competition. Write a letter to your friend explaining the rules and how to participate in it (about 60-80 words).

1.  What are you going to write?

2. Who is going to read it?

3. What is it going to be about?

4. How many words are you going to write?

Lời giải chi tiết:

Your school is holding a science competition. Write a letter to your friend explaining the rules and how to participate in it (about 60-80 words).

Tạm dịch:

Trường của bạn đang tổ chức một cuộc thi khoa học. Viết một bức thư cho bạn bè của bạn giải thích các quy tắc và cách tham gia (khoảng 60-80 từ).

1.  What are you going to write? a letter

2. Who is going to read it? my friend

3. What is it going to be about? a science competition at my school

4. How many words are you going to write? about 60- 80 words.

(1. Bạn định viết gì? một bức thư

2. Ai sẽ đọc nó? bạn tôi

3. Nó sẽ về cái gì? một cuộc thi khoa học ở trường của tôi

4. Bạn sẽ viết bao nhiêu từ? khoảng 60- 80 từ.)

Bài 2

Model analysis

2. Read the model. Copy the spidergram into your notebook and complete it with information from the letter.

(Đọc hình mẫu. Sao chép sơ đồ hình nhện vào sổ tay của bạn và hoàn thành nó với thông tin từ bức thư.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chào Tom,

Mọi thứ thế nào? Tớ biết bạn thích thiết kế robot, vì vậy tớ nghĩ bạn muốn tham gia cuộc thi ở trường tớ. Cuộc thi diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 9 tháng Năm và bạn phải có mặt ở đó trước 10 giờ. Bạn phải thiết kế một robot. Nó có thể có bất kỳ hình dạng hoặc kích thước nào, nhưng nó phải có khả năng di chuyển tới và lui, xoay trở và nâng 500 g. Bạn có muốn tham gia không? Tớ có thể nhận lấy đơn đăng ký cho bạn từ giáo viên khoa học, thầy Benson.

Gửi lại thư cho tớ nhé.

Lucy

Lời giải chi tiết:

Writing Tip Editing your work

Always check your writing before you give it to your teacher. Check for any mistakes in spelling, punctuation, grammar, etc.

(Mẹo viết chỉnh sửa bài viết

Luôn luôn kiểm tra lại bài viết trước khi nộp cho giáo viên. Kiểm tra bất cứ lỗi về chính tả, dấu câu, ngữ pháp, …)

Bài 3

3. Read Harry's letter and correct two spelling mistakes, two punctuation mistakes and three grammar mistakes.

(Đọc lá thư của Harry và sửa hai lỗi chính tả, hai lỗi chấm câu và ba lỗi ngữ pháp.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin chào Josip,

Bạn có khỏe không. Bạn có muốn đến một sự kiện thú vị với tôi không? Nó diễn ra tại PinPals vào Thứ Bảy ngày 14 tháng 6 từ 9:00 đến 5:00, nhưng chúng tôi phải có mặt ở đó trước 10:30. Chúng ta có thể giành chiến thắng trò chơi điện tử, áo phông và thậm chí là máy điều khiển. Chúng ta có thể mua đồ ăn nhẹ cả ngày và sẽ có nhạc của các ban nhạc địa phương. Mong thư của bạn. 

Harry

Lời giải chi tiết:

Spelling: saturday (Saturday); consale (console)

(Chính tả: Thứ bảy, máy điều khiển game)

Punctuation: How are you. (How are you?; Looking forward to hearing from you? (Looking forward to hearing from you.)

(Dấu câu: Bạn thế nào? Mong thư bạn.)

Grammar: Do you want come … (Do you want to come …); in Saturday 14th (on Saturday 14th..); there’ll also is music… (there’ll also be music …)

(Ngữ pháp: Bạn có muốn…; vào thứ 7 ngày 14; cũng có cả âm nhạc …)

Bài 4

Your turn

4. Brainstorming: Copy the spidergram from Exercise 2 into your notebook. Complete it with information about a science competition at your school.

(Động não: Sao chép sơ đồ hình nhện từ Bài tập 2 vào vở. Hoàn thành nó với thông tin về một cuộc thi khoa học ở trường của bạn.)


Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Use your notes in Exercise 4 and the phrases/sentences from the Useful Language box to write a letter to your friend telling him/her about a science competition at your school.

(Sử dụng ghi chú của bạn trong Bài tập 4 và các cụm từ / câu trong hộp Ngôn ngữ Hữu dụng để viết một bức thư cho bạn của bạn kể cho anh ấy/ cô ấy về một cuộc thi khoa học ở trường của bạn.)


Lời giải chi tiết:

Hi Amy, 

There’s an app competition on Sunday 24th November at my school. I think you’d like to take part in the competition because you love designing apps. It starts at noon, so you have to be there by 11:45. You have to design an app for teenagers and it should be easy to use. Also, it must be completely new. You don’t have to apply online or fill in a form- you can just turn up on the day. 

Write back.

Nikola.

(Chào Amy,

Có một cuộc thi ứng dụng vào Chủ nhật ngày 24 tháng 11 tại trường học của tôi. Tớ nghĩ bạn muốn tham gia cuộc thi vì bạn thích thiết kế ứng dụng. Nó bắt đầu vào buổi trưa, vì vậy bạn phải có mặt ở đó trước 11:45. Bạn phải thiết kế một ứng dụng cho thanh thiếu niên và nó phải dễ sử dụng. Ngoài ra, nó phải hoàn toàn mới. Bạn không cần phải đăng ký trực tuyến hoặc điền vào biểu mẫu - bạn có thể đến ngay trong ngày.

Viết lại thư cho tớ nhé. 

Nikola.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close