Tiếng Anh 7 Culture A

Which of the following sentences are true? Tick the correct answers. Listen and read to check your answers.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tạm dịch:

Vương quốc Anh

MỘT SỐ SỰ THẬT

VỊ TRÍ: Châu Âu

DIỆN TÍCH: hơn 240.000 km²

DÂN SỐ: hơn 66 triệu người

                         (vào năm 2019)

THỦ ĐÔ: Luân Đôn 

NGÔN NGỮ CHÍNH: Tiếng Anh

TIỀN TỆ: Bảng Anh (£)

Động vật

Quốc vật của Anh là sư tử. Quốc vật của Scotland là kỳ lân. Quốc vật của xứ Wales là rồng. Bắc Ireland không có quốc vật.

Các môn thể thao

Môn thể thao quốc gia của Anh là cricket. Ở Scotland, môn thể thao quốc gia là golf. Bóng bầu dục là môn thể thao quốc gia của xứ Wales và bóng đá là môn thể thao quốc gia của Bắc Ireland.

1. Which of the following sentences are true? Tick the correct answers. Listen and read to check your answers.

(Câu nào sau đây là đúng? Đánh dấu vào các câu trả lời đúng. Nghe và đọc để kiểm tra câu trả lời của bạn.)

1. The population of the UK is 60 million.

(Dân số của Vương quốc Anh là 60 triệu.)

2. The currency in Britain is the pound.

(Tiền tệ ở Anh là pound.)

3. The national sport of Northern Ireland is rugby.

(Môn thể thao quốc gia của Bắc Ireland là bóng bầu dục.)

4. Big Ben's original name was the Clock Tower. 

(Tên ban đầu của Big Ben là Tháp Đồng hồ.)

5. There are 96 stones in Stonehenge.

(Có 96 viên đá trong Stonehenge.)

Lời giải chi tiết:

Right answer: 2. The currency in Britain is the pound.

(Câu trả lời đúng: Tiền tệ ở Anh là pound.)

Bài 2

Tạm dịch:

Ẩm thực

Thức ăn truyền thống của Anh là cá và khoai tây chiên. Đó là món cá chiên bột và khoai tây chiên trong giấy. Bữa sáng của người Anh là một bữa ăn gồm thịt xông khói, trứng, xúc xích, nấm, cà chua, đậu và bánh mì.


Các địa danh

Big Ben

Big Ben là tên gọi của tháp chuông cao 96 mét ở London, Anh. Người ta hoàn thành nó vào năm 1958. Nó có bốn mặt và chuông mỗi giờ.

Stonehenge

Stonehenge là một nhóm đá khổng lồ hình tròn ở miền Nam nước Anh. Nó khoảng 5.000 năm tuổi. Hiện có 93 viên đá ở đó.

2. Read the text and correct the statements.

(Đọc đoạn văn bản và sửa lỗi các mệnh đề.)

1. The national animal of the UK is the dragon. 

2. The national sport of Scotland is cricket.

3. The British breakfast is a meal of bacon, eggs, sausage, mushrooms, potatoes, beans and bread.

4. The Big Ben is in Northern Ireland.

5. Stonehenge is in Wales.

Lời giải chi tiết:

1. The national animal of the UK is the dragon.

→ The national animal of Wales is the dragon.

2.  The national sport of Scotland is cricket.

→ The national sport of England is cricket.

3. The British breakfast is a meal of bacon, eggs, sausage, mushrooms, potatoes, beans and bread.

→ The British breakfast is a meal of bacon, eggs, sausage, mushrooms, tomatoes, beans and bread.

4. The Big Ben is in Northern Ireland.

→ The Big Ben is in Ireland.

5. Stonehenge is in Wales.

→ Stonehenge is in England.

Bài 3

3. Do some Internet research and find out information about other landmarks in Scotland, Wales and Northern Ireland. Prepare a poster about them. You can use pictures to decorate your poster.

(Thực hiện một số nghiên cứu trên Internet và tìm hiểu thông tin về các địa danh khác ở Scotland, Wales và Bắc Ireland. Chuẩn bị một áp phích về họ. Bạn có thể sử dụng hình ảnh để trang trí áp phích của bạn.)

Lời giải chi tiết:

A famous landmark in Scotland is the Forth Bridge. It is a World Heritage Site and for many people. It is a symbol of Scotland. It is a railway bridge and it crosses the Firth of Forth in the east of Scotland. Sir John Fowler and Sir Benjamin Baker designed it and it opened in 1890.

A famous landmark in Ireland is the Giant’s Causeway in County Antrim. It is a World Heritage Site. It is an area of over 40, 000 stone columns. The columns formed after a volcanic eruption millions of years ago. The columns have many sides and some of them are 12 metres tall and 28 metres thick.

A famous landmark in Wales is Caernarfon Castle near Gwynedd in North Wales. The stone castle dates from the 13th century, but there was a castle on the same site centuries earlier. King Edward I built it and today it is a major tourist attraction. 

(Một địa danh nổi tiếng ở Scotland là Cầu Forth. Nó là Di sản của Thế giới và của nhiều người. Nó là biểu tượng của Scotland. Nó là cây cầu đường sắt và bắc qua Firth of Forth ở phía đông Scotland. Sir John Fowler và Sir Benjamin Baker đã thiết kế nó và nó mở cửa vào năm 1890.

Một địa danh nổi tiếng ở Ireland là Giant’s Causeway ở County Antrim. Nó là một Di sản Thế giới. Đó là một khu vực có hơn 40.000 cột đá. Các cột hình thành sau một vụ phun trào núi lửa hàng triệu năm trước. Các cột có nhiều cạnh và một số cột cao 12 mét và dài 28 mét.

Một địa danh nổi tiếng ở Wales là Lâu đài Caernarfon gần Gwynedd ở Bắc Wales. Lâu đài đá có niên đại từ thế kỷ 13, nhưng có một lâu đài trên cùng địa điểm, trước đó nhiều thế kỷ. Vua Edward I đã xây dựng nó và ngày nay nó là một điểm thu hút hầu hết khách du lịch.)

  • Tiếng Anh 7 Culture B

    Which of the following sentences are true? Tick the correct answers. Listen and read to check your answers.

  • Tiếng Anh 7 Culture C

    Which of the following sentences are true? Tick the correct answers. Listen and read to check your answers.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close