Hoạt động 8. Thực hiện kế hoạch điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi và kế hoạch phát triển sở trường hướng tới nghề nghiệp tương lai trang 18 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Rèn luyện kĩ năng điều chỉnh bản thân để thích ứng được với những thay đổi trong cuộc sống.

Quảng cáo

Đề bài

Rèn luyện kĩ năng điều chỉnh bản thân để thích ứng được với những thay đổi trong cuộc sống.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rèn luyện kĩ năng điều chỉnh bản thân để thích ứng được với những thay đổi trong cuộc sống.

Lời giải chi tiết

Rèn luyện kĩ năng điều chỉnh bản thân để thích ứng được với những thay đổi trong cuộc sống và phát triển sở trường của bản thân liên quan đến nghề em yêu thích theo kế hoạch đã lập.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close