Hoạt động 4. Thể hiện các hành vi văn minh nơi công cộng và trách nhiệm của bản thân với cộng đồng trang 39, 40 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Xây dựng kịch bản tương tác theo nội dung sau

Quảng cáo

Đề bài

Trên đường đi học về, Tuấn và Nam gặp hai người trong khu dân cư đang cãi nhau vì vật liệu xây dựng để lấn chiếm lối đi chung. Nam định vào dàn hòa thì Tuấn ngăn lại và nói:"Không nên can thiệp vì đó là việc riêng của họ". Nam băn khoăn chua biết làm thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xây dựng kịch bản tương tác

Lời giải chi tiết

Lời thoại của người dân 1: Chỉ trịch, phê binh gay gắt việc để vật liệu xây dựng cản trở lối đi chung.

Lời thoại của người đân 2: Phản ứng lại và cho việc đẻ vật liệu xây dựng ở đâu là quyền của minh.

Lời thoại của Nam: Bạn cùng mỉnh vào ngăn họ lại kẻo xảy ra xô xát.

Lời thoại của Tuần: Thôi chúng mình về nhà đi. Không nên can thiệp làm gi. đó là việc riêng của họ.

Người dẫn chương trinh: Mời các bạn xung phong sắm vai Nam và Tuấn lựa chọn diễn biến và cái kết của tác phẩm theo quan điểm của mình.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close