Hoạt động 4. Thiết kế và trình bày sản phẩm giới thiệu đặc điểm riêng của bản thân trang 16 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Lựa chọn và thiết kế một sản phẩm thể hiện những đặc điểm riêng của bản thân.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lựa chọn và thiết kế một sản phẩm thể hiện những đặc điểm riêng của bản thân.

Phương pháp giải:

Lựa chọn và thiết kế một sản phẩm thể hiện những đặc điểm riêng của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Giới thieu bản thân qua sản phẩm đã thiết kế 

Phương pháp giải:

Giới thieu bản thân qua sản phẩm đã thiết kế 

Lời giải chi tiết:

HS tự làm

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close