Hoạt động 10. Thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân hợp lí trang 26 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Xác định những cản trở trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch tài chính của bản thân.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định những cản trở trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch tài chính của bản thân.

Phương pháp giải:

Thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân hợp lí

Lời giải chi tiết:

Thói quen không kiểm soát chi tiêu của mình

Không có nguồn thu hiện tại do mình còn đi học.

Đề xuất cách thực hiện kế hoạch tài chính của bản thân hợp lí.

Phương pháp giải:

Thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân hợp lí

Lời giải chi tiết:

Tập thói quen theo dõi thường xuyên thu, chi cá nhân đảm bảo chi tiêu theo kế hoạch đặt ra

Ghi lại các khoản chi tiêu mỗi ngày, rà soát, cân nhắc điều chỉnh các khoản chi chưa hợp lí

Tiết kiệm ti tiêu, chỉ chi những khoản chi cần thiết, chia sẻ dùng chung với anh chị em trong gia đình.

Không bị cuốn theo các chương trình khuyến mại

Tìm cách tăng thu nhập.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close