Hoạt động 2. Tìm hiểu cách làm chủ và kiểm soát các mối quan hệ với bạn bè ở trường, qua mạng xã hội trang 7 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Chia sẻ về cách làm chủ và kiểm soát các mối quan hệ với bạn bè ở trường, qua mạng xã hội.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ về cách làm chủ và kiểm soát các mối quan hệ với bạn bè ở trường, qua mạng xã hội.

Phương pháp giải:

Chia sẻ về cách làm chủ và kiểm soát các mối quan hệ với bạn bè ở trường, qua mạng xã hội.

Lời giải chi tiết:

Em luôn giữ thái độ hài hòa không quá khích hay vì là ẩn danh mà nói chuyện theo cách không hay với bạn bè

Không dựa vào mạng xã hội quá mà vẫn giữ mối quan hệ với bạn bè ở ngoài tốt không vô tâm với họ.

Thảo luận cách làm chủ và kiếm soát các mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè ở trường, qua mạng xã hội.

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

Chủ động, tự tin làm quen.

Chủ động két thúc mối quan hẹ khi cần thiét,....

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close