Hoạt động 2. Tìm hiểu hành vi văn minh nơi công cộng và trách nhiệm của bản thân với cộng đồng trang 38 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Chia sẻ về hành vi văn minh nơi công cộng và trách nhiệm với cuộc sống.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ về hành vi văn minh nơi công cộng và trách nhiệm với cuộc sống.

Phương pháp giải:

HS tự chia sẻ

Lời giải chi tiết:

Không nói tục, chửi bậy

Không nói to tại những nơi công cộng

Không vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định.

Thảo luận về trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng theo chủ đề "Thanh niên cần gì để xây dựng cộng đồng văn minh, hiện đại"

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

Trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng theo chủ đề"Thanh niên cần gì để xây dựng cộng đồng văn minh, hiện đại" là dựa vào:

Gương mẫu chấp hành các quy định của cộng đồng

Tích cực tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng

Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động mọi người trong cộng đồng thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close