Hoạt động 6. Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về văn hóa mạng xã hội trang 41 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Lựa chọn nội dung truyền thông về văn hóa mạng xã hội để xây dựng kế hoạch.

Quảng cáo

Đề bài

Lựa chọn nội dung truyền thông về văn hóa mạng xã hội để xây dựng kế hoạch.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lựa chọn nội dung truyền thông về văn hóa mạng xã hội 

Lời giải chi tiết

TRUYỀN THÔNG VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP, ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

 

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close