Hoạt động 5. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động phát triển cộng đồng và giải pháp quản lí thực hiện trang 40 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Lựa chọn một hoạt động phát triển cộng đồng phù hợp với lứa tuổi để xây dựng kế hoạch.

Quảng cáo

Đề bài

Lựa chọn một hoạt động phát triển cộng đồng phù hợp với lứa tuổi để xây dựng kế hoạch.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lựa chọn một hoạt động phát triển cộng đồng.

Lời giải chi tiết

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

 

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close