Hoạt động 5. Tìm hiểu về cách thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân hợp lí trang 23 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Chia sẻ về cách thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ về cách thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân

Phương pháp giải:

HS tự chia sẻ

Lời giải chi tiết:

Bước 1:

+ Xác định mục tiêu tài chính

+ Xác định khoảng thời gian thực hiện.

+ Số tiền cần thiết để thực hiện mục tiêu.

Bước 2: Xác định số tiền đã có và số tiền còn thiếu.

Bước 3: Xác định những biện pháp cần thiết và có khả năng thực hiện được để hoàn thành mục tiêu.

Thảo luận để xác định cách thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân hợp lí

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

Tuân thủ các mức chi tiêu để đề ra trong kế hoạch

Ghi chép các khoản thu và chi

Điều chỉnh những khoảnh khắc chi không thiết yếu hoặc tạo khoản thu nhập khác.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close