Hoạt động 1. Tìm hiểu cách phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè trang 7 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Chia sẻ về cách phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ về cách phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.

Phương pháp giải:

HS tự chia sẻ

Lời giải chi tiết:

  • Luôn tôn trọng, lắng nghe để thấu hiểu ý kiến của thầy cô và các bạn.
  • Khi gặp khó khăn nên trò chuyện, tâm sự, chia sẻ, hỏi ý kiến thầy cô giáo.
  • Phát ngôn tích cực, giao tiếp cởi mở, cùng học, cùng tham gia các hoạt động với bạn.
  • Nhường nhịn, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
  • Khiêm tốn học hỏi thầy cô giáo và các bạn.
  • Tôn trọng sự khác biệt.

Thảo luận về cách phát triển mối quan hệ hoà đồng với thầy cô và các bạn.

Phương pháp giải:

 Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

- Cách phát triển mối quan hệ hòa đồng với thầy cô và các bạn:

+ Luôn tôn trọng, lắng nghe để thấu hiểu ý kiến của thầy cô và các bạn;

+ Khi gặp khó khăn nên trò chuyện, tâm sự, chia sẻ, hỏi ý kiến thầy cô;

+ Phát ngôn tích cực, giao tiếp cởi mở, cùng học, cùng tham gia các hoạt động với bạn;

+ Nhường nhịn, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ;

+ Khiêm tốn học hỏi thầy cô và các bạn;

+ Tôn trọng sự khác biệt, ...

→ Các đặc điểm tính cách của thầy cô và các bạn trong lớp rất đa dạng, phong phú. Do đó, mỗi chúng ta cần biết điều chỉnh bản thân để tạo nên một lớp học thân thiện, hoà đồng, gắn kết chặt chẽ với nhau.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close