Hoạt động 5. Xây dựng kế hoạch điều chỉnh bản thân trang 17 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Xây dựng kế hoạch điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi

Quảng cáo

Đề bài

Xây dựng kế hoạch điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi

Phương pháp giải - Xem chi tiết

HS tự xây dựng

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close