Hoạt động 5. Hợp tác với bạn để cùng xây dựng và phát triển nhà trường trang 9 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Đề xuất ý tưởng và thảo luận, quyết định lựa chọn hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề xuất ý tưởng và thảo luận, quyết định lựa chọn hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường.

Phương pháp giải:

Đề xuất ý tưởng và thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

Xây dựng đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp

Đầu tư vào việc dạy và học tiếng anh tại trường

Đầu tư trang thiết bị hiện đại cho học sinh

Biến trường học hành nơi học hạnh phúc để học sinh luôn cảm thấy vui và hạnh phúc khi tới trường.

Thảo luận xây dựng kế hoạch hoạt động

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

Làm xanh - Sạch - Đẹp cảnh quan nhà trường.

Thành viên: Các đoàn viên trong chi đoàn.

Mục tiêu:

Góp phản phát huy truyền thống “Ngôi trường xanh - sạch - đẹp” của nhà trường.

Rèn luyện kĩ năng hợp tác nhóm.

Thời gian thực hiện: 8n00 - 10h00 sáng Chủ nhật tuần cuối tháng 9.

Nội dung:

Tổng vệ sinh sản trưởng, hành lang lớp học.

Chăm sóc cây và hoa ở sân trường, hành lang lớp học.

Trồng thêm cây cảnh và hoa ở sân trường.

Phương tiện cần thiết:

Khẩu trang. găng tay.

Chổi, hớt rác (hốt rác).

Cuốc, xẻng, kéo, binh tưới.

Cây giống (cây cảnh, cây hoa).

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên:

Chuẩn bị các phương Tiện: Các bạn...

Tổng vệ sinh sân trưởng, hành lang lớp học: Các bạn...

Chăm sóc cây và hoa ở sân trường, hành lang lớp học: Các bạn...

Trồng thêm cây và hoa ở sân trưởng: Các bạn...

Chụp ảnh ghi lại kết quả hoạt động: Bạn...

Đánh giá kết quả hoạt động: Các đoàn viên trong Chỉ đoàn.

Viết báo cáo: Ban Chấp hành Chỉ đoàn.

Trình bày báo cáo: Bí thự Chỉ đoàn.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close