Hoạt động 7. Vận dụng các kĩ năng đã được rèn luyện vào thực tiễn trang 12 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Vận dụng các kĩ năng đã được rèn luyện vào thực tiễn

Quảng cáo

Đề bài

Vận dụng các kĩ năng đã được rèn luyện vào thực tiễn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng các kĩ năng đã được rèn luyện vào thực tiễn

Lời giải chi tiết

Thực hiện các kĩ năng phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè, kĩ năng làm chủ và kiểm soát các mối quan hệ bạn bè ở trường và qua mạng xã hội kĩ năng hợp tác với bạn, kĩ năng đánh giá hiệu quả hoạt động phát huy truyền thống nhà trường.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động theo chủ đề của đoàn thanh niên.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close