Hoạt động 7. Thể hiện sự tự tin về những đặc điểm riêng của bản thân trong thực tiễn cuộc sống trang 18 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Thực hiện những hành vi, việc làm phù hợp để thể hiện sự tự tin về những đặc điểm riêng của bản thân trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện những hành vi, việc làm phù hợp để thể hiện sự tự tin về những đặc điểm riêng của bản thân trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Ghi lại và chia sẻ với thầy cô, các bạn về kết quả, cảm xúc, những bài học kinh nghiệm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

HS tự thực hiện

Lời giải chi tiết

HS tự thực hiện

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close