Hoạt động 2. Tìm hiểu biểu hiện của sự nỗ lực hoàn thiện bản thân trang 21 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Chia sẻ về những nỗ lực của em trong việc hoàn thiện bản thân

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ về những nỗ lực của em trong việc hoàn thiện bản thân

Phương pháp giải:

HS tự chia sẻ

Lời giải chi tiết:

Em đã cố gắng đi ngủ sớm, thức dậy sớm. Rèn bản thân thói quen đọc sách và tập thể dục. Luôn tìm tòi, học hỏi thêm những kiến thức mới mỗi ngày.

Thảo luận để xác định hành động, việc làm biểu hiện sự nỗ lực tự hoàn thiện

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

Những hành động. việc làm thẻ hiện sự cố gắng và kiên trì hoàn thiện vẻ đạo đức, lổi sống.

Những hành động. việc làm thế hiện sự cố gắng và kiên trì hoàn thiện trong học tập.

Những hành động, việc làm thẻ hiện sự cố gắng và kiên trì hoàn thiện về sức khoẻ.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close