Hoạt động 4. Tìm hiểu về kế hoạch chi tiêu phù hợp, thực hiện tiết kiệm tài chính trang 32 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Chia sẻ về các khoản chi tiêu của gia đình em.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ về các khoản chi tiêu của gia đình em.

Phương pháp giải:

HS tự chia sẻ

Lời giải chi tiết:

Tổng thu nhập của gia đình

Các khoản chi tiêu: ăn uống, học tập, sinh hoạt chung,...

Khoản tiết kiệm

Thảo luận về kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập gia đình

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

Chi thiết yếu không quá 80%

Chi phí phát sinh 120%

Tiết kiệm tối thiểu 7%

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close