Hoạt động 3. Tìm hiểu về sự tự tin tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc và tự giác tham gia lao động trong gia đình trang 31 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Thảo luận trường hợp

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thảo luận trường hợp:

Một ngày sinh hoạt, học tập và tham gia lao động của Phong

Nhận xét về ý thức tự giác tham gia lao động trong gia đình qua thời gian biểu của Phong

Xác định những căn cứ để Phong tự tin về việc tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc của mình.

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

Bạn luôn có ý thức trong việc sắp xếp công việc của mình

Bạn xác định được các nhiệm vụ cần thoàn thành trong ngày và xác định được những việc quan trọng theo thứ tự ưu tiên để phân chia công việc 1 cách hợp lí và điều chỉnh.

Thảo luận về cách tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc để tự tin và tự giác, trách nhiệm tham gia lao động gia đình.

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

Cách tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc để tự tin và tự giác, trách nhiệm tham gia lao động gia đình:

Lập danh sách các công việc cần làm

Ưu tiên những việc quan trọng và cấp bách.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close