Hoạt động 3. Tìm hiểu cách điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi trang 16 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Thảo luận về những thao đổi mà mỗi người có thể gặp phải trong cuộc sống

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thảo luận về những thao đổi mà mỗi người có thể gặp phải trong cuộc sống

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

Những thao đổi mà mỗi người có thể gặp phải trong cuộc sống

Thay đổi môi trường học tập

Thay đổi môi trường sống, điều kiện sống

Thay đổi về hoàn cảnh kinh tế gia đình

Thay đổi đời sống tình cảm trong gia đình

Thay đổi về các mối quan hệ xã hội.

Xác định những yêu cầu (về phẩm chất, năng lực, kĩ năng sống, tính cách,...) để thích ứng được với sự thay đổi

Phương pháp giải:

Sự tự tin

Tự lập

Vượt qua khó khắn

...

Lời giải chi tiết:

Sự tự tin

Tự lập

Vượt qua khó khắn

Suy nghĩ tích cực

Mền dẻo và linh hoạt

Kĩ năng ra quyết điịnh và giải quyết vấn đề

Kĩ năng quản lí cảm xúc.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close