Hoạt động 1. Tìm hiểu cách tuân thủ kỉ luật, quy định của nhóm, lớp, tập thể trường, cộng đồng trang 21 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Tìm hiểu cách tuân thủ kỉ luật, quy định của nhóm, lớp, tập thể trường, cộng đồng mà em đã thực hiện.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm hiểu cách tuân thủ kỉ luật, quy định của nhóm, lớp, tập thể trường, cộng đồng mà em đã thực hiện.

Phương pháp giải:

Tìm hiểu cách tuân thủ kỉ luật, quy định của nhóm, lớp, tập thể trường, cộng đồng mà em đã thực hiện.

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện những quy định chung của tổ, lớp, chi đoàn, trường, cộng đồng 

Đi học đúng giờ

Không nói chuyện trong lớp

Cuối tuần thường xuyên tham gia các hoạt động chung của lớp.

Thảo luận về biện pháp tuân thủ kỉ luật, quy định của nhóm, lớp, tập thể trường, cộng đồng

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

Cách tuân thủ kỉ luật, quy định của nhóm, lớp, tập thể trường, cộng đồng:

Nhận thức được việc tuân thủ kỉ luật là tốt cho bản thân, tập thể, cộng đồng

Tạo thói quen tuần thủ kỉ luật, quy định

Nghiệm túc trong việc thực hiện...

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close