Hoạt động 2. Tìm hiểu về cách thể hiện sự tự tin đối với những đặc điểm riêng của bản thân trang 15, 16 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Chia sẻ với bạn về đặc điểm riêng của bản thân.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ với bạn về đặc điểm riêng của bản thân.

Phương pháp giải:

Chia sẻ với bạn về đặc điểm riêng của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

Có khả năng ca hát, múa.

Thái độ tự tin, có thể đứng trước mọi người ca hát hay chia sẻ.

Thảo luận về cách thể hiện sự tự tin đối với những đặc điểm riêng của bản thân.

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm.

Lời giải chi tiết:

Chủ động giới thiệu về đặc điểm riêng của mình

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ phù hợp với khả năng của bản thân

Chủ động tham gia những câu lạc bộ, những hoạt động mà mình yêu thích.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close