Hoạt động 7. Tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng và đánh giá ý nghĩa của hoạt động phát triển cộng đồng trang 42 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Thực hiện những việc cần làm để xây dựng và phát triển các mối quan hệ với mọi người trong cộng đồng như thế nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hiện những việc cần làm để xây dựng và phát triển các mối quan hệ với mọi người trong cộng đồng như thế nào?

Phương pháp giải:

Thực hiện những việc cần làm để xây dựng và phát triển các mối quan hệ với mọi người trong cộng đồng 

Lời giải chi tiết:

Quan tâm thăm hỏi, chia sẻ thông tin với mọi người trong khu dân cư, sống hòa nhập cùng cộng đồng

Giúp đỡ các thành viên khi gặp khó khăn trong cuộc sống

Tuyên truyền vận động các thành viên khác tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng.

Thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng như thế nào?

Phương pháp giải:

Thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng 

Lời giải chi tiết:

Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và quy định của cộng đồng

Thể hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử, nếp sống văn minh trong cộng đồng

Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close