Hoạt động 3. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè trang 8 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức

Thảo luận tìm ý tưởng thiết kế một số sản phẩm để phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.

Quảng cáo

Đề bài

Thảo luận tìm ý tưởng thiết kế một số sản phẩm để phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thảo luận tìm ý tưởng với bạn bè.

Lời giải chi tiết

Vẽ tranh thể hiện mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close