Tiếng anh lớp 5 Unit 6 lesson Three trang 44 Family and Friends

Copy the table. Look and say. Write Y (yes) or N (no). Write four sentences about you. Listen and sing. Sing and do.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Copy the table. Look and say. Write Y (yes) or N (no).

(Sao chép bảng. Nhìn và nói. Viết Y (có) hoặc N (không).)

Phương pháp giải:

Khảo sát bạn bè, điền vào bảng. Sử dụng cấu trúc câu khẳng định và phủ định ở thì quá khứ để nói:

(+) S + động từ ở thì quá khứ + ....

(-) S + didn't + động từ nguyên thể + ....

Watch TV (v): Xem TV

Cook (v): Nấu ăn

Play the guitar (v): Đánh đàn guitar

Listen to music (v): Nghe nhạc

Play soccer (v): chơi bóng đá

Ví dụ: 

I listend to the music yesterday.

(Hôm qua tôi nghe nhạc.)

I didn’t watch TV yesterday.

(Hôm qua tôi không xem TV.)

Lời giải chi tiết:

I cooked yesterday. I didn't play the guitar yesterday. 

(Hôm qua tôi nấu ăn. Hôm qua tôi không chơi đàn ghi-ta.)

My friend played soccer yesterday. She didn't watch TV yesterday. 

(Hôm qua bạn tôi chơi bóng đá. Hôm qua cô ấy không xem TV.)

Câu 2

2. Write four sentences about you.

(Viết bốn câu văn về bản thân bạn.)

Lời giải chi tiết:

Ididn’t play soccer yesterday. I listened to music yesterday. I also helped my mom cook dinner. In the evening I watched TV with my family.

(Hôm qua tôi đã không chơi bóng đá. Tôi đã nghe nhạc ngày hôm qua. Tôi cũng giúp mẹ nấu bữa tối. Buổi tối tôi cùng gia đình xem TV.)

Câu 3

3. Listen and sing.

(Nghe và hát theo.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bữa tiệc sinh nhật của tôi

Tôi yêu bữa tiệc sinh nhật của tôi.

Tôi đã mời rất nhiều bạn bè.

Chúng tôi chơi và cười suốt cả ngày.

Tôi không muốn bữa tiệc của mình kết thúc.

 

Nó bắt đầu vào buổi sáng.

Chúng tôi chơi một trò chơi ở bên ngoài.

Sau đó chúng tôi nghe nhạc,

Và khiêu vũ cho đến giờ ăn trưa.

 

Bạn đã ăn bánh và kem chưa?

Rồi, mẹ đã nướng một chiếc bánh sô cô la.

Bạn đã nhận được quà đẹp chưa?

Có, thật là một ngày tuyệt vời.

Tôi thích bữa tiệc sinh nhật của tôi...

Câu 4

4. Sing and do.

(Hát và thực hành.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bữa tiệc sinh nhật của tôi

Tôi yêu bữa tiệc sinh nhật của tôi.

Tôi đã mời rất nhiều bạn bè.

Chúng tôi chơi và cười suốt cả ngày.

Tôi không muốn bữa tiệc của mình kết thúc.

 

Nó bắt đầu vào buổi sáng.

Chúng tôi chơi một trò chơi ở bên ngoài.

Sau đó chúng tôi nghe nhạc,

Và khiêu vũ cho đến giờ ăn trưa.

 

Bạn đã ăn bánh và kem chưa?

Rồi, mẹ đã nướng một chiếc bánh sô cô la.

Bạn đã nhận được quà đẹp chưa?

Có, thật là một ngày tuyệt vời.

Tôi thích bữa tiệc sinh nhật của tôi...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close