Tiếng anh lớp 5 Unit 4 lesson Three trang 32 Family and Friends

Look and say. Listen and sing. Sing and do.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look and say.

(Nhìn và nói.)

Lời giải chi tiết:

A. One hundred years ago (100 năm trước)

- There weren’t any motorcycles. (Không có xe máy.)

- There weren’t any buses. (Không có xe buýt.)

- There weren’t any cars. (Không có ô tô.)

- There were many bikes. (Có nhiều xe đạp.)

- There weren’t any planes. (Không có máy bay.)

B. Twenty years ago (20 năm trước)

- There were buses. (Có xe buýt.)

- There were motorcycles. (Có xe máy.)

- There were lots of cars. (Có nhiều xe ô tô.)

- There weren’t any bikes. (Không có xe đạp.)

- There were planes. (Có máy bay.)

Câu 2

2. Write four sentences.

(Viết bốn câu văn.)


Lời giải chi tiết:

- One hundred years ago: There weren’t any motorcycles. There weren’t any buses. There weren’t any cars. There were many bikes.

(100 năm trước. Không có xe máy. Không có xe buýt. Không có ô tô. Có nhiều xe đạp)

Twenty years ago: There were buses. There were motorcycles. There were lots of cars. There weren’t any bikes.

(Có xe buýt. Có xe máy. Có nhiều xe ô tô. Không có xe đạp.)

Câu 3

3. Listen and sing.

(Nghe và hát theo.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Con đường của tôi

Đây là một bức ảnh rất cũ về con đường của tôi.

Bây giờ chỉ có tên đường là như cũ.

Nhìn! Không có bất kỳ chiếc xe nào cách đây nhiều năm.

Không có taxi hay máy bay.

Có rất nhiều ngựa và xe đạp,

Nhưng không có xe buýt hay tàu hỏa.

Đây là một bức ảnh rất cũ về con đường của tôi.

Bây giờ chỉ có tên đường là như cũ.

Có một công viên và có một cửa hàng,

Nhưng bây giờ có một nhà ga ở đó.

Bên đường không có hoa,

Nhưng bây giờ hoa nở khắp nơi.

Đây là một bức ảnh rất cũ về con đường của tôi.

Bây giờ chỉ có tên đường là như cũ.

Câu 4

4. Sing and do.

(Hát và thực hành.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

My street

This is a very old picture of my street.

Now only the name of the street is the same.

Look! There weren't any cars years ago.

There weren't any taxis or planes.

There were lots of horses and bikes,

But there wasn't a bus or a train.

This is a very old picture of my street.

Now only the name of the street is the same.

There was a park and there was a store,

But now there's a station there.

There weren't any flowers on the street,

But now there are flowers everywhere.

This is a very old picture of my street.

Now only the name of the street is the same.

Tạm dịch:

Con đường của tôi

Đây là một bức ảnh rất cũ về con đường của tôi.

Bây giờ chỉ có tên đường là như cũ.

Nhìn! Không có bất kỳ chiếc xe nào cách đây nhiều năm.

Không có taxi hay máy bay.

Có rất nhiều ngựa và xe đạp,

Nhưng không có xe buýt hay tàu hỏa.

Đây là một bức ảnh rất cũ về con đường của tôi.

Bây giờ chỉ có tên đường là như cũ.

Có một công viên và có một cửa hàng,

Nhưng bây giờ có một nhà ga ở đó.

Bên đường không có hoa,

Nhưng bây giờ hoa nở khắp nơi.

Đây là một bức ảnh rất cũ về con đường của tôi.

Bây giờ chỉ có tên đường là như cũ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close