Tiếng anh lớp 5 Unit 5 lesson Four trang 39 Family and Friends

Listen, point, and repeat. Listen and chant. Read the chant again. Under the words that end with nd, nt, and mp. Then say. Write the words. Circle the end letters nd, nt, and mp Then say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Hand (n): Bàn tay

Pond (n): Ao

Plant (n): Cây/ thực vật

Tent (n): Cái lều

Lamp (n): Cái đèn

Camp (n): Lều trại

Câu 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chúng tôi dựng lều,

Ở cái trại lớn,

Chúng tôi nghe thấy tiếng gió

Chúng tôi thắp đèn.

 

Chúng tôi ngồi bên ao.

Chúng tôi nhìn những cái cây.

Chúng tôi hạnh phúc bên nhau,

Chỉ có tôi và dì tôi.

Câu 3

3. Read the chant again. Under the words that end with nd, nt, and mp. Then say.

(Đọc lại bài đọc theo nhịp. Gạch dưới những từ kết thúc bằng nd, nt hoặc mp. Sau đó nói.)


Lời giải chi tiết:

We put up the tent,

At the big, big camp.

We hear the wind

We light the lamp.

 

We sit by the pond.

We look at the plants.

We’re happy together,

Just me and my aunt.

Câu 4

4. Write the words. Circle the end letters nd, nt, and mp Then say.

(Viết từ. Khoanh vào đuôi câu nd, nt hoặc mp. Nói.)

Let's talk: I have a plant in my hand. 

(Tôi có một cái cây trong tay.)

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close