Tiếng anh lớp 5 Unit 4 lesson Five trang 34 Family and Friends

Ben Thanh market is in the middle of Ho Chi Minh City. It's over one hundred years old, so it's very old. In 1912, there weren't any cars or motorcycles. It was easy to go to the market on foot or by bike.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

On foot: Đi bộ

By bike: Bằng xe đạp

In the middle: Ở giữa

Inside: Bên trong

 

Câu 2

2. Look at the text. What can you see in the pictures?

(Quan sát đoạn văn. Bạn thấy gì trong những bức tranh?)

Lời giải chi tiết:

I can see Ben Thanh Market at two different times through the two pictures. I can see how it become more modern now.

(Qua hai bức tranh tôi có thể nhìn thấy chợ Bến Thành ở hai thời điểm khác nhau. Tôi có thể thấy bây giờ nó trở nên hiện đại hơn như thế nào.)

Câu 3

3. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Ben Thanh market

Ben Thanh market is in the middle of Ho Chi Minh City. It's over one hundred years old, so it's very old. In 1912, there weren't any cars or motorcycles. It was easy to go to the market on foot or by bike.

Now, people usually go there by car or by motorcycle. You can also catch a bus there because there is a bus station. People don't usually go on foot because there is a lot of traffic on the streets. You can find lots of things inside the market like food, gifts, and clothes. People who live in Ho Chi Minh City and visitors love shopping there.

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành nằm ở giữa thành phố Hồ Chí Minh. Nó đã hơn một trăm tuổi rồi nên rất cổ kính. Năm 1912, không có ô tô hay xe máy. Thật dễ dàng để đi bộ hoặc đi xe đạp đến chợ.

Bây giờ mọi người thường đến đó bằng ô tô hoặc xe máy. Bạn cũng có thể bắt xe buýt ở đó vì có bến xe buýt. Mọi người thường không đi bộ vì có rất nhiều phương tiện giao thông trên đường phố. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều thứ bên trong chợ như thực phẩm, quà tặng và quần áo. Người dân sống ở Thành phố Hồ Chí Minh và du khách thích mua sắm ở đó.)

Câu 4

4.  Read again and answer the questions.

(Đọc lại bài và trả lời câu hỏi.)

 

1. Where is Ben Thanh market?

(Chợ Bến Thành ở đâu?)

2. How old is the market?

(Chợ đã bao nhiêu tuổi rồi?)

3. Were there many cars in 1912?

(Có nhiều ô tô vào năm 1912 không?)

4. How do people usually get to the market today?

(Hiện nay mọi người đi chợ bằng cách nào?)

5. What can you buy in the market?

(Có thể mua gì ở chợ?)

Lời giải chi tiết:

1. Ben Thanh market is in the middle of Ho Chi Minh City.

(Chợ Bến Thành nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.)

2. It’s over one hundred years old.

(Nó đã hơn 100 tuổi.)

3. No, there weren’t.

(Không có nhiều ô tô.)

4. Nowadays, people usually go there by car or by motorcycle.

(Bây giờ mọi người thường đến đó bằng ô tô hoặc xe máy.)

5. We can buy food, gifts, and clothes there.

(Chúng ta có thể mua thức ăn, quà tặng và quần áo ở chợ.)

Câu 5

5. How do people travel in your town or city?

(Mọi người di chuyển như thế nào ở thành phố hoặc thị trấn của bạn?)

Lời giải chi tiết:

People in my city usually travel by motorbikes. People also travel by bikes and cars.

(Người dân ở thành phố của tôi thường di chuyển bằng xe máy. Người dân cũng di chuyển bằng xe đạp và ô tô.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close