Tiếng anh lớp 5 Unit 5 lesson One trang 36 Family and Friends

Listen, point and repeat. Listen and chant. Listen and read. Did Leo and Amy have a great vacation?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Australia (n): Nước Úc

Viet Nam (n): Việt Nam

The U.S.A. (n): Nước Mỹ

Thailand (n): Thái Lan

Cambodia (n): Campuchia

Singapore (n): Nước Singapore

France (n): Nước Pháp

Germany (n): Nước Đức

Câu 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

 

Australia (n): Nước Úc

Viet Nam (n): Việt Nam

The U.S.A. (n): Nước Mỹ

Thailand (n): Thái Lan

Cambodia (n): Campuchia

Singapore (n): Nước Singapore

France (n): Nước Pháp

Germany (n): Nước Đức

Câu 3

3. Listen and read. Did Leo and Amy have a great vacation?

(Nghe và đọc. Leo và Amy đã có một kì nghỉ vui vẻ không?)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

Holly: Leo and Amy’s plane is here!

Max: Were we late?

Mom: No, we weren’t. The plane was early.

2.

Holly: Is that their plane?

Max: No, that plane is from Singapore.

Mom: They were in Australia.

3.

Holly: Were those people in Australia?

Max: No. They were in Viet Nam. Look at their bags.

Holly: Wow! They had a long trip.

4.

Max: Hi, Amy! Hi, Leo! Did you have a great vacation?

Amy: Yes, we did! We had a lot of fun!

Leo: It’s good to see you all.

Tạm dịch:

1.

Holly: Máy bay của Leo và Amy đến rồi kìa.

Max: Chúng ta đến muộn rồi ạ?

Mom: Không. Máy bay đáp sớm.

2.

Holly: Đó là máy bay của họ à?

Max: Không, chiếc máy bay đó từ Singapore mà.

Mom: Họ từng ở Úc đấy.

3.

Holly: Những người kia cũng đến từ Úc ạ?

Max: Không. Họ từng ở Việt Nam. Nhìn hành lí của họ kìa.

Holly: Ồ! Họ hẳn đã có một chuyến đi dài.

5.

Max: Chào, Amy! Chào, Leo! Chuyến đi vui chứ?

Amy: Có. Chuyến đi vui lắm.

Leo: Rất vui vì gặp lại mọi người.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close