Tiếng anh lớp 5 Unit 9 lesson Four trang 69 Family and Friends

Listen, point, and repeat. Listen and chant. Read the chant again. Underline the stronger sounds. Then say. Say the sentences. Underline the stronger sounds.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Phương pháp giải:

Eat slowly: Ăn chậm

Shout loudly: Hét to

Speak politely: Nói chuyện lịch sự

Play quietly: Chơi yên lặng

Run quickly: Chạy nhanh

Write neatly: Viết ngay ngắn

Câu 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Con voi bước đi chậm rãi

Đi chậm, ăn chậm

Nó chỉ di chuyển nhanh

Khi nó ngạc nhiên.

Con hổ bước đi lặng lẽ,

Ngồi im lặng, lặng lẽ chờ đợi.

Nó chỉ gầm lớn

Khi nó ngạc nhiên.

Câu 3

3. Read the chant again. Underline the stronger sounds. Then say.

(Đọc lại bài đọc theo nhịp. Gạch dưới từ phát âm mạnh hơn. Sau đó nói.)


Lời giải chi tiết:

The elephant walks slowly

Moves slowly, eat slowly

It only moves quickly

When it’s surprised.

The tiger walks quietly,

Sits quietly, waits quietly.

It only roars loudly

When it’s surprised.

Câu 4

4. Say the sentences. Underline the stronger sounds.

(Đọc câu. Gạch dưới từ phát âm mạnh hơn.)

1. Eat your dinner slowly.

(Ăn bữa tối chậm rãi.)

2. Speak politely to your mom.

(Nói chuyện lễ phép với mẹ.)

3. Go inside quickly.

(Đi vào trong một cách nhanh chóng.)

4. You mustn’t shout loudly.

(Bạn không nên hét to.)

5. Shh! Talk quietly, please.

(Suỵt! Làm ơn nói nhỏ thôi.)

6. Write neatly in your notebook.

(Viết gọn gàng trong vở ghi.)


Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close