Tiếng anh lớp 5 Unit 1 lesson Four trang 11 Family and Friends

Listen, point, and repeat. Listen and chant. Read the chant again. Underline the words that end with s and es. Then say. Listen and complete the words with s or es.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Walks (v): đi bộ

Sits (v): ngồi

Loves (v): yêu

Rides (v): đạp/ lái xe

Brushes (v): chải (tóc/ lông…)

Catches (v): bắt

Câu 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Linh đánh răng vào buổi sáng.

Và sau đó cô ấy đi bộ đến trường.

Cô vào lớp, anh ngồi vào ghế của cô.

Cô ấy thích đi học!

Câu 3

3. Read the chant again. Underline the words that end with s and es. Then say.

(Đọc lại bài đọc theo nhịp. Gạch chân những từ kết thúc bằng s hoặc es. Sau đó nói.)

Lời giải chi tiết:

Linh brushes her teeth in the morning.

And then she walks to school.

She goes to class, he sits on her chair.

She loves going to school!

Câu 4

4. Listen and complete the words with s or es.

(Nghe và hoàn thành từ với s hoặc es.)

Lời giải chi tiết:

1. sits (ngồi)

2. brushes (chải)

3. walks (đi bộ)

4. loves (yêu thương)

5. rides (lái)

6. catches (bắt)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close