Tiếng anh lớp 5 Starter lesson One trang 4 Family and Friends

Listen and sing. Listen and read. Where was Amy’s bag? We’re all back together! We’re all back together with friends from before. We’re ready to work and learn some more. It’s time to show what we can do. Vacation is over for me and you!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen and sing.

(Nghe và hát theo.)

We’re all back together!

We’re all back together with friends from before.

We’re ready to work and learn some more.

It’s time to show what we can do.

Vacation is over for me and you!

Tạm dịch:

Tất cả chúng ta đã trở lại cùng nhau!

Tất cả chúng ta  đã trở lại cùng với những người bạn cũ.

Chúng ta sẵn sàng làm việc và học hỏi.

Đã đến lúc thể hiện những gì chúng ta có thể làm.

Kỳ nghỉ của tôi và bạn đã kết thúc!

Câu 2

 2. Listen and read. Where was Amy’s bag?

(Nghe và đọc. Cặp sách của Amy ở đâu?)

 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

Mom: Hi! How was your school?

Amy: It was awful! There was no P.E. class for me because my P.E. clothes were in my bag.

2.

Amy: Math class was very difficult.

Mom: Where was your calculator?

Amy: It was in  my bag.

3. Amy: At lunch I was hungry. But my lunch was in my bag.

Max: It was OK because there were two sandwiches in my lunch box.

4.

Mom: Hmm. Was there paint in art class today?

Amy: Sorry! My art apron was in my bag.

Mom: But where was your bag?

Amy: My bag wasn’t at school. It was at home.

Tạm dịch:

Mom: Chào con! Hôm nay ở trường thế nào?

Amy: Tệ lắm ạ. Con không học thể dục vì đồng phục thể dục của con ở trong cặp sách.

Amy: Tiết toán thì rất khó.

Mom: Máy tính của con đâu?

Amy: Nó ở trong cặp sách của con.

Amy: Giờ ăn trưa con rất đói nhưng bữa trưa của con ở trong cặp sách.

Max: Không sao vì có 2 chiếc bánh mì kẹp ở trong hộp đồ ăn của con.

Mom: Hừm. Con tô màu ở tiết mỹ thuật hả?

Amy: Con xin lỗi ạ. Tạp dề vẽ của con ở trong cặp sách.

Mom: Thế cặp sách của con đâu?

Amy: Nó không có ở trường ạ. Cặp sách vẫn ở nhà.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close