Tiếng anh lớp 5 Unit 8 lesson One trang 60 Family and Friends

Listen, point and repeat. Listen and chant. Listen and read. Why does Amy run fast?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Lake (n): Hồ

Mountain (n): Núi

Waterfall (n): Thác nước

Ocean (n): Đại dương/ Biển

Wide (adj): Rộng

Deep (adj): Sâu

High (adj): Cao

Island (n): Đảo

 

Câu 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Lake (n): Hồ

Mountain (n): Núi

Waterfall (n): Thác nước

Ocean (n): Đại dương/ Biển

Wide (adj): Rộng

Deep (adj): Sâu

High (adj): Cao

Island (n): Đảo

Câu 3

3. Listen and read. Why does Amy run fast?

(Nghe và đọc. Tại sao Amy lại chạy nhanh?)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Teacher: Hello. I have a quiz for you today!

Max: Great!

2. Teacher: Finish my sentence. Mount Everest is higher than…

Max: Fansipan!

Teacher: That’s right! The Pacific Ocean is wider than…

Max: The Atlantic Ocean!

Teacher: Correct. The Pacific Ocean is wider than the Atlantic Ocean.

3. Teacher: It’s time for a question. Is a cheetah faster than…?

Amy: A mouse!

Teacher: No, that question is too easy for you.

4. Amy: No! A Mouse! Look!

Max: Ha ha! Is Amy faster than a Mouse? Yes, she is!

Tạm dịch:

1. Giáo viên: Xin chào. Hôm nay cô có một bài kiểm tra dành cho các em!

Max: Tuyệt vời!

2. Giáo viên: Nói nốt câu của cô nhé. Đỉnh Everest cao hơn…

Max: Fanxipan!

Giáo viên: Đúng rồi! Thái Bình Dương rộng hơn…

Max: Đại Tây Dương!

Giáo viên: Đúng. Thái Bình Dương rộng hơn Đại Tây Dương.

3. Giáo viên: Giờ là lúc cho câu hỏi này. Con báo nhanh hơn…?

Ami: Một con chuột!

Thầy: Không, câu hỏi đó quá dễ đối với em.

4. Amy: Ôi không! Con chuột! Nhìn kìa!

Max: Ha ha! Amy có nhanh hơn Chuột không? Vâng, đúng vậy!

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close