Tiếng anh lớp 5 Unit 8 lesson Six trang 65 Family and Friends

Copy the table. Listen and complete. Look at the table. Then ask and answer. Read the facts and say. Write a fact life. Use the example to help you.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Listening Câu 1

1. Copy the table. Listen and complete.

(Sao chép bảng. Nghe và hoàn thành.)

Speaking Câu 2

2. Look at the table. Then ask and answer.

(Nhìn bảng. Sau đó đặt câu hỏi và trả lời.)


Phương pháp giải:

A: Is Pusilung higher than Fansipan?

(Pusilung có cao hơn Fansipan không?)

B: No, it isn’t.

(Không.)

Câu 3

3. Read the facts and say.

(Đọc những sự thật và nói.)

Lời giải chi tiết:

- Can Tho is larger than Da Nang, but smaller than Hai Phong.

(Cần Thơ lớn hơn Đà Nẵng nhưng nhỏ hơn Hải Phòng.)

- Ha Noi is larger than the other 4 cities.

(Hà Nội lớn hơn 4 thành phố còn lại.)

- Ho Chi Minh City is smaller than Ha Noi, but larger than Hai Phong.

(Thành phố Hồ Chí Minh nhỏ hơn Hà Nội, nhưng lớn hơn Hải Phòng.)

- Hai Phong is smaller than Ho Chi Minh City, but larger than Can Tho.

(Hải Phòng nhỏ hơn thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lớn hơn Cần Thơ.)

- Da Nang is smaller than the other 4 cities.

(Đà Nẵng nhỏ hơn 4 thành phố còn lại.)

Writing Câu 4

4. Write a fact life. Use the example to help you.

(Viết một sự thật cuộc sống. Sử dụng ví dụ dưới đây.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch ví dụ: 

Chiang Mai là một thành phố lớn ở phía Bắc Thái Lan. Có rất nhiều ngôi chùa ở đây. Chùa Chedi Luang rất cổ kính, nhưng chùa Chuang Man còn lâu đời hơn. Nó đã hơn 700 năm tuổi.

Lời giải chi tiết:

Ha Noi is the capital city of Vietnam. It's known for its rich history, delicious street food like pho, and beautiful landmarks like Hoan Kiem Lake. Visitors love exploring the Old Quarter's narrow streets and traditional markets.

Tạm dịch:

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Nó được biết đến với lịch sử phong phú, những món ăn đường phố ngon như phở và những địa danh đẹp như Hồ Hoàn Kiếm. Du khách thích khám phá những con phố chật hẹp và những khu chợ truyền thống của Phố Cổ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close