Tiếng anh lớp 5 Unit 3 lesson One trang 20 Family and Friends

Listen, point and repeat. Listen and chant. Listen and read. What fruit do they need?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)


 

Lemonade (n): Nước chanh

 

Mushrooms (n): Nấm

 

Meat (n): Thịt

 

Melon (n): Dưa vàng/ Dưa gang

 

Cucumber (n): Dưa chuột

 

Onion (n): Hành tây

 

Soda (n): Nước có ga

 

Ice tea (n): Trà đá

Câu 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Lemonade (n): Nước chanh

Mushrooms (n): Nấm

Meat (n): Thịt 

Melon (n): Dưa vàng/ Dưa gang

Cucumber (n): Dưa chuột 

Onion (n): Hành tây 

Soda (n): Nước có ga

Ice tea (n): Trà đá

Câu 3

3. Listen and read. What fruit do they need?

(Nghe và đọc. Họ cần loại trái cây gì?)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.    

Amy: Wow! This is a big supermarket!

Max: I like shopping at the supermarket. Mom and I come here every week.

Mom: We need a lot of things today. Could you help me, please?

Amy: Sure.

2.    

Mom: We need some soda and some ice tea.

Amy: The drinks are over there.

Mom: Could you give me a melon, please?

Max: Ok, Mom.

3.    

Amy: That one looks good. Could we have that one?

4.    

Max: No, Amy! Don’t take that melon! Take one from the top!

Amy: Oh, no! Sorry!

Tạm dịch:

1.    

Amy: Ôi siêu thị rộng quá.

Max: Con thích mua sắm ở siêu thị. Mẹ con mình thường đi siêu thị mỗi tuần.

Mom: Hôm nay chúng ta cần nhiều thứ lắm. Các con giúp mẹ nhé.

Amy: Tất nhiên rồi ạ.

2.    

Mom: Chúng ta cần nước có gas và trà đá.

Amy: Khu đồ uống ở bên kia.

Mom: Con lấy cho mẹ một quả dưa vàng nữa nhé

Max: Được ạ.

3.    

Amy: Quả này nhìn ngon quá. Chúng ta lấy quả này nhé?

4.    

Max: Không, Amy! Đừng lấy quả đó! Lấy quả ở phía trên ấy!

Amy: Ôi không. Em xin lỗi!

Lời giải chi tiết:

They need a melon. 

(Họ cần một quả dưa vàng.) 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close