Tiếng anh lớp 5 Unit 4 lesson Six trang 35 Family and Friends

Listen and write the numbers. Point and say. Say what your town or city was like a long time ago. Write about a place that you know. Use the example to help you.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Listening

1. Listen and write the numbers.

(Nghe và viết số thích hợp.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Speaking Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Phương pháp giải:

Dùng cấu trúc There is/are... và There was/were.... để nói về việc có cái gì ở thời điểm hiện tại và quá khứ. 

Ví dụ: 

There are electric bikes now.

(Ngày nay có những chiếc xe đạp điện.) 

It's picture d!

(Đó là bức tranh D!) 

Lời giải chi tiết:

- There are buses now. 

(Ngày nay có nhiều xe buýt.) 

It's picture a!

(Đó là bức tranh a!)

- There were many bikes long time ago. 

(Rất lâu về trước có rất nhiều xe đạp.) 

It's picture b!

(Đó là bức tranh b!)

- There were horses long time ago. 

(Rất lâu về trước có những con ngựa.)

It's picture c!

(Đó là bức tranh c!) 

Speaking Câu 3

3. Say what your town or city was like a long time ago.

(Miêu tả về thành phố hoặc thị trấn của bạn thời gian trước đây.)


Lời giải chi tiết:

There weren’t any electric bikes a long time ago. In my hometown, people often travel by bikes or on foot.

(Cách đây rất lâu thì không có xe đạp điện. Ở quê tôi, mọi người thường di chuyển bằng xe đạp hoặc đi bộ.)

Writing

Writing: A description of a place (Viết: Miêu tả một địa điểm)

4. Write about a place that you know. Use the example to help you.

(Viết về một nơi mà bạn biết. Sử dụng ví dụ dưới đây.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch ví dụ: 

Một trăm năm trước, Hà Nội rất nhỏ và đường phố cũng không đông đúc. Rất dễ dàng để đi bộ thăm thú đây đó hoặc đi bằng xe đạp, bởi vì khi đó không có ô tô hay xe máy. Hiện tại Hà Nội là một thành phố lớn và rất đông đúc. Mọi người thường đi làm bằng xe máy hoặc ô tô. Tôi rất yêu Hà Nội.

Lời giải chi tiết:

Ho Chi Minh City

One hundred years ago, Ho Chi Minh City was a small city, and there were only a few people in the street. It was easy to go around on foot or by bike because there weren't any cars or motorcycles. Now, Ho Chi Minh City is very big and busy. People usually go to work by car or motorcycle. Because of the dense population, there are traffic jams every day.

Tạm dịch: 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Một trăm năm trước, Hồ Chí Minh là thành phố nhỏ, ngoài đường không có nhiều người. Rất dễ dàng để đi bộ hoặc đi xe đạp vì không có ô tô hay xe máy. Hiện nay, Hồ Chí Minh rất lớn và bận rộn. Mọi người thường đi làm bằng ô tô hoặc xe máy. Vì dân cư đông đúc nên giao thông ngày nào cũng ùn tắc.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close