Tiếng anh lớp 5 Unit 6 lesson One trang 42 Family and Friends

Listen, point and repeat. Listen and chant. Listen and read. What was their homework?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Start (v): bắt đầu

Finish (v): kết thúc

Love (v): yêu thích

Hate (v): ghét

Want (v): muốn

Use (v): sử dụng

Live (v): sống

Cook (v): nấu

Câu 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Start (v): bắt đầu

Finish (v): kết thúc

Love (v): yêu thích

Hate (v): ghét

Want (v): muốn

Use (v): sử dụng

Live (v): sống

Cook (v): nấu

Câu 3

3. Listen and read. What was their homework?

(Nghe và đọc. Bài tập của họ là gì?)

Phương pháp giải:

1.    

Amy: Nhìn kìa, Leo! Đây là một số chữ viết cổ của người Maya.

Max: Đó là bài tập về nhà của chúng ta. Là một tin nhắn bí mật từ thầy giáo.

Amy: Nhưng chúng ta không thể đọc được nó.

Max: Chúng ta có thể nhìn vào cuốn sách của tớ!

2.    

Max: Người Maya sống cách đây 400 năm. Họ sử dụng hình ảnh chứ không phải từ ngữ. Đây là bảng chữ cái của họ.

Amy: Đồ ăn… của người Maya… nấu… ngon….

Max: Mang… một món ăn… của người Maya… tới… trường!

Amy: Nấu món súp của người Maya. Hãy làm cái đó!

3. Amy: Xong rồi đây!

4.    

Amy: Holly! Em đã ăn hết món súp của bọn anh rồi à?

Holly: Ồ! Em xin lỗi. Em đói quá. 

Max: Ôi không! Đó là bài tập của bọn anh đấy!

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close