Giải bài 5 trang 71 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 5 trang 71 Tập bản đồ Địa lí 10, Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể loài người?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể loài người?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức môi trường - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Môi trường tự nhiên là một khối thống nhất không thể tách rời. Môi trường của một quốc gia ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu. Các vấn đề môi trường nhìn chung đều có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia như hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ô dôn, ô nhiễm nguồn nước sông, biển,... Vì vậy, việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể loài người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải