Giải bài 1 trang 70 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 1 trang 70 Tập bản đồ Địa lí 10, Thế nào là sự phát triển bền vững?

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là sự phát triển bền vững?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức sử dụng và bảo vệ tài nguyên - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu hiện tại của con người nhưng không tổn hại tới sự thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close