Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 Tiếng Anh 12

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 12 Unit 3

Quảng cáo

UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING

(NHỮNG CÁCH GIAO TIẾP TRONG XÃ HỘI)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47.  

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62.  

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close