Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 13 Tiếng Anh 12

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh 12 unit 13

Quảng cáo

UNIT 13 : THE 22nd SEAGAMES

[THẾ VẬN HỘI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 22]

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11.

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28.

29. 

30. 

31. 

32. 

33.  

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close