Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 16 Tiếng Anh 12

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 12 unit 16

Quảng cáo

 UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

[HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á]

1.

2. 

3. 

4. 

5.

6.

7.

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14.

15. 

16. 

17. 

18. 

19.

20. 

21.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close