Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Hồ Xuân Hương Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Hồ Xuân Hương sinh ra ở đâu?

 • A

  Làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

 • B

  Làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương

 • C

  Phường Bích Câu, Thăng Long

 • D

  Làng Yên Ninh, phủ Bắc Giang

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đây về Hồ Xuân Hương đúng hay sai?

Bà đi nhiều nơi và thân thiết với nhiều danh sĩ, có người nổi tiếng như Nguyễn Du. Cuộc đời Hồ Xuân Hương lận đận, nhiều nỗi éo le ngang trái

Đúng
Sai
Câu 3 :

Hồ Xuân Hương từng được mệnh danh là gì?

 • A

  Bà chúa thơ Nôm

 • B

  Nữ sĩ thơ Nôm

 • C

  Hồng Hà nữ sĩ

 • D

  Bạch Vân cư sĩ

Câu 4 :

Tập thơ nào sau đây được xem là của Hồ Xuân Hương?

 • A

  Gái quê

 • B

  Khối tình con

 • C

  Giấc mộng con

 • D

  Lưu hương kí

Câu 5 :

Tập thơ Lưu hương kí được phát hiện năm bao nhiêu?

 • A

  1963

 • B

  1964

 • C

  1965

 • D

  1966

Câu 6 :

Nội dung nào dưới đây đúng về tác phẩm Lưu hương kí?

 • A

  Gồm 50 bài thơ bằng chữ Hán

 • B

  Gồm 50 bài thơ bằng chữ Nôm

 • C

  Gồm 24 bài chữ Hán và 26 bài chữ Nôm

 • D

  Gồm 26 bài chữ Hán và 24 bài chữ Nôm

Câu 7 :

Đối tượng thường được đề cập đến nhất trong thơ Hồ Xuân Hương là ai?

 • A

  Thầy tu hư hỏng

 • B

  Người phụ nữ không hạnh phúc

 • C

  Lũ học trò dốt

 • D

  Người nông dân

Câu 8 :

Nhận định nào dưới đây nói lên đặc điểm nổi bật nhất trong sáng tác của Hồ Xuân Hương?

 • A

  Khai thác triệt để về đề tài tình yêu đôi lứa

 • B

  Nỗi buồn đau về kiếp người bị bóc lột dưới chế độ phong kiến

 • C

  Bất mãn sâu sắc với chế độ phong kiến nên giọng thơ của bà thường khinh bạc

 • D

  Nhà thơ phụ nữ viết về phụ nữ, trào phúng mà trữ tình, đậm đà chất văn học dân gian từ đề tài, cảm hứng đến ngôn ngữ, hình tượng

Câu 9 :

Giá trị nhân văn, nhân đạo cao đẹp trong sáng tác của Hồ Xuân Hương nổi bật ở điểm nào sau đây?

 • A

  Là tiếng cười mỉa mai, châm biếm những thói hư tật xấu của bọn công tử nhà giàu

 • B

  Là khát vọng cháy bỏng của người dân về đời sống công bằng, phồn vinh

 • C

  Là tiếng nói thương cảm đối với người phụ nữ, là sự khẳng định, đề cao vẻ đẹp và khát vọng của họ

 • D

  Là bản tố cáo xã hội bất công, tàn nhẫn

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hồ Xuân Hương sinh ra ở đâu?

 • A

  Làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

 • B

  Làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương

 • C

  Phường Bích Câu, Thăng Long

 • D

  Làng Yên Ninh, phủ Bắc Giang

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Hồ Xuân Hương sinh ra ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đây về Hồ Xuân Hương đúng hay sai?

Bà đi nhiều nơi và thân thiết với nhiều danh sĩ, có người nổi tiếng như Nguyễn Du. Cuộc đời Hồ Xuân Hương lận đận, nhiều nỗi éo le ngang trái

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Bà đi nhiều nơi và thân thiết với nhiều danh sĩ, có người nổi tiếng như Nguyễn Du. Cuộc đời tình duyên của Hồ Xuân Hương lận đận, nhiều nỗi éo le ngang trái. Bà qua hai lần đò, nhưng cả hai cuộc hôn nhân đều không viên mãn.

Câu 3 :

Hồ Xuân Hương từng được mệnh danh là gì?

 • A

  Bà chúa thơ Nôm

 • B

  Nữ sĩ thơ Nôm

 • C

  Hồng Hà nữ sĩ

 • D

  Bạch Vân cư sĩ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Hồ Xuân Hương từng được mệnh danh là bà chúa thơ Nôm

Câu 4 :

Tập thơ nào sau đây được xem là của Hồ Xuân Hương?

 • A

  Gái quê

 • B

  Khối tình con

 • C

  Giấc mộng con

 • D

  Lưu hương kí

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Lưu hương kí được cho là tập thơ của Hồ Xuân Hương bao gồm 24 bài chữ Hán và 26 bài chữ Nôm

Câu 5 :

Tập thơ Lưu hương kí được phát hiện năm bao nhiêu?

 • A

  1963

 • B

  1964

 • C

  1965

 • D

  1966

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Tập thơ Lưu hương kí được phát hiện năm 1964

Câu 6 :

Nội dung nào dưới đây đúng về tác phẩm Lưu hương kí?

 • A

  Gồm 50 bài thơ bằng chữ Hán

 • B

  Gồm 50 bài thơ bằng chữ Nôm

 • C

  Gồm 24 bài chữ Hán và 26 bài chữ Nôm

 • D

  Gồm 26 bài chữ Hán và 24 bài chữ Nôm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Lưu hương kí gồm 24 bài chữ Hán và 26 bài chữ Nôm

Câu 7 :

Đối tượng thường được đề cập đến nhất trong thơ Hồ Xuân Hương là ai?

 • A

  Thầy tu hư hỏng

 • B

  Người phụ nữ không hạnh phúc

 • C

  Lũ học trò dốt

 • D

  Người nông dân

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Nổi bật trong sáng tác của Hồ Xuân Hương là tiếng nói thương cảm với những người phụ nữ bất hạnh, không hạnh phúc

Câu 8 :

Nhận định nào dưới đây nói lên đặc điểm nổi bật nhất trong sáng tác của Hồ Xuân Hương?

 • A

  Khai thác triệt để về đề tài tình yêu đôi lứa

 • B

  Nỗi buồn đau về kiếp người bị bóc lột dưới chế độ phong kiến

 • C

  Bất mãn sâu sắc với chế độ phong kiến nên giọng thơ của bà thường khinh bạc

 • D

  Nhà thơ phụ nữ viết về phụ nữ, trào phúng mà trữ tình, đậm đà chất văn học dân gian từ đề tài, cảm hứng đến ngôn ngữ, hình tượng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm nổi bật nhất trong sáng tác của Hồ Xuân Hương là: nhà thơ phụ nữ viết về phụ nữ, trào phúng mà trữ tình, đậm đà chất văn học dân gian từ đề tài, cảm hứng đến ngôn ngữ, hình tượng

Câu 9 :

Giá trị nhân văn, nhân đạo cao đẹp trong sáng tác của Hồ Xuân Hương nổi bật ở điểm nào sau đây?

 • A

  Là tiếng cười mỉa mai, châm biếm những thói hư tật xấu của bọn công tử nhà giàu

 • B

  Là khát vọng cháy bỏng của người dân về đời sống công bằng, phồn vinh

 • C

  Là tiếng nói thương cảm đối với người phụ nữ, là sự khẳng định, đề cao vẻ đẹp và khát vọng của họ

 • D

  Là bản tố cáo xã hội bất công, tàn nhẫn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Giá trị nhân văn, nhân đạo cao đẹp trong sáng tác của Hồ Xuân Hương nổi bật ở điểm: là tiếng nói thương cảm đối với người phụ nữ, là sự khẳng định, đề cao vẻ đẹp và khát vọng của họ

close