Trắc nghiệm bài bản sắc là hành trang - Tìm hiểu chung Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của văn bản "Bản sắc là hành trang" là ai?

 • A

  Nguyễn Ngọc Tư.

 • B

  Nguyễn Sĩ Dũng.

 • C

  Chu Văn Sơn.

 • D

  Nguyễn Duy Bình.

Câu 2 :

Thể loại của văn bản Bản sắc là hành trang là gì?

 • A

  Văn bản thuyết minh.

 • B

  Văn bản khoa học.

 • C

  Văn bản nghị luận.

 • D

  Văn bản tự sự.

Câu 3 :

Yếu tố biểu cảm trong văn bản nghị luận thể hiện qua:

 • A

  Ngôn từ nghị luận.

 • B

  Giọng điệu nghị luận.

 • C

  A và B đúng.

 • D

  A và B sai.

Câu 4 :

Yếu tố biểu cảm đóng vai trò như thế nào trong văn bản nghị luận?

 • A

  Giúp người người đọc dễ dàng tiếp cận văn bản.

 • B

  Làm sự vật hiện lên rõ nét hơn.

 • C

  Giúp người viết bộc lộ quan điểm, chính kiến.

 • D

  Đáp án khác.

Câu 5 :

Nhan đề Bản sắc là hành trang cho em biết vấn đề tác giả bàn luận trong văn bản là gì?

 • A

  So sánh bản sắc Việt Nam với các nước trong khu vực.

 • B

  Hiện trạng bảo tồn bản sắc truyền thống hiện nay ở giới trẻ.

 • C

  Một số bản sắc văn hóa tiêu biểu của Việt Nam.

 • D

  Gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc dân tộc trong thời kì hội nhập.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của văn bản "Bản sắc là hành trang" là ai?

 • A

  Nguyễn Ngọc Tư.

 • B

  Nguyễn Sĩ Dũng.

 • C

  Chu Văn Sơn.

 • D

  Nguyễn Duy Bình.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả của văn bản.

Lời giải chi tiết :

Tên tác giả của văn bản là Nguyễn Sĩ Dũng.

Câu 2 :

Thể loại của văn bản Bản sắc là hành trang là gì?

 • A

  Văn bản thuyết minh.

 • B

  Văn bản khoa học.

 • C

  Văn bản nghị luận.

 • D

  Văn bản tự sự.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại của văn bản.

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại văn bản nghị luận.

Câu 3 :

Yếu tố biểu cảm trong văn bản nghị luận thể hiện qua:

 • A

  Ngôn từ nghị luận.

 • B

  Giọng điệu nghị luận.

 • C

  A và B đúng.

 • D

  A và B sai.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chú ý một số đặc điểm của văn bản nghị luận.

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản nghị luận, yếu tố biểu cảm thể hiện chủ yếu qua ngôn từ, giọng điệu nghị luận.

Câu 4 :

Yếu tố biểu cảm đóng vai trò như thế nào trong văn bản nghị luận?

 • A

  Giúp người người đọc dễ dàng tiếp cận văn bản.

 • B

  Làm sự vật hiện lên rõ nét hơn.

 • C

  Giúp người viết bộc lộ quan điểm, chính kiến.

 • D

  Đáp án khác.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại một số kiến thức về văn bản nghị luận.

Lời giải chi tiết :

Yếu tố biểu cảm góp phần quan trọng trong việc bộc lộ quan điểm, chính kiến của người viết.

Câu 5 :

Nhan đề Bản sắc là hành trang cho em biết vấn đề tác giả bàn luận trong văn bản là gì?

 • A

  So sánh bản sắc Việt Nam với các nước trong khu vực.

 • B

  Hiện trạng bảo tồn bản sắc truyền thống hiện nay ở giới trẻ.

 • C

  Một số bản sắc văn hóa tiêu biểu của Việt Nam.

 • D

  Gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc dân tộc trong thời kì hội nhập.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc nhan đề và nêu suy luận về vấn đề tác giả bàn luận.

Lời giải chi tiết :

Vấn đề mà tác giả đang bàn luận chính là gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc dân tộc trong thời kì hội nhập.

close