Trắc nghiệm bài về Người ở bến sông Châu - Tìm hiểu chung Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của văn bản: "Người ở bến sông Châu" là gì?

 • A

  Hoàng Phủ Ngọc Tường.

 • B

  Sương Nguyệt Minh.

 • C

  Nguyễn Ngọc Tư.

 • D

  Hà Ánh Minh.

Câu 2 :

Thể loại của tác phẩm "Người ở bến sông Châu" là gì?

 • A

  Tiểu thuyết.

 • B

  Tản văn.

 • C

  Tùy bút.

 • D

  Truyện ngắn.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của văn bản: "Người ở bến sông Châu" là gì?

 • A

  Hoàng Phủ Ngọc Tường.

 • B

  Sương Nguyệt Minh.

 • C

  Nguyễn Ngọc Tư.

 • D

  Hà Ánh Minh.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của tác phẩm Người ở bến sông Châu.

Lời giải chi tiết :

Tác giả của tác phẩm là Sương Nguyệt Minh.

Câu 2 :

Thể loại của tác phẩm "Người ở bến sông Châu" là gì?

 • A

  Tiểu thuyết.

 • B

  Tản văn.

 • C

  Tùy bút.

 • D

  Truyện ngắn.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể loại truyện ngắn.

close