Trắc nghiệm bài Xúy Vân giả dại - Tìm hiểu chung Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Xúy Vân giả dại thuộc thể loại nào?

 • A

  Hát nói

 • B

  Tuồng

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Chèo

Câu 2 :

Văn bản Xúy Vân giả dại được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Lưu Bình Dương Lễ

 • B

  Quan Âm Thị Kính

 • C

  Kim Nham

 • D

  Đồ điếc

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Xúy Vân giả dại là đoạn trích đỉnh cao không chỉ của vở chèo Kim Nham mà còn của cả nền chèo cổ Việt Nam, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Nội dung chính của đoạn trích Xúy Vân giả dại là gì?

 • A

  Khắc họa thành công hình hóa điên của nhân vật Xúy Vân qua những câu từ, lời lẽ và hành động của nhân vật

 • B

  Giúp người đọc hình dung và bộc lộ niềm cảm thông đối với hoàn cảnh và thân phận của người phụ nữ xưa cùng những thiệt thòi của họ khi sống trong xã hội nam quyền

 • C

  Thể hiện phần nào văn hóa làng xã của Việt Nam thuở xưa, coi trọng và khắt khe đối với phẩm chất của người phụ nữ.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Nghệ thuật của đoạn trích Xúy Vân giả dại là gì?

 • A

  Thể hiện được những đặc trưng của thể loại chèo ở nhiều khía cạnh như cách xưng danh, sự tương tác giữa người xem và người diễn,...

 • B

  Ngôn từ được thể hiện đa dạng theo nhiều cách như nói lệch, vỉa, hát quá giang, đế, điệu con gà rừng, điệu sử rầu, hát sắp, hát ngược

 • C

  Giàu tính bi kịch

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Xúy Vân giả dại thuộc thể loại nào?

 • A

  Hát nói

 • B

  Tuồng

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Chèo

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Xúy Vân giả dại thuộc thể loại chèo

Câu 2 :

Văn bản Xúy Vân giả dại được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Lưu Bình Dương Lễ

 • B

  Quan Âm Thị Kính

 • C

  Kim Nham

 • D

  Đồ điếc

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Xúy Vân giả dại được trích từ vở chèo Kim Nham

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Xúy Vân giả dại là đoạn trích đỉnh cao không chỉ của vở chèo Kim Nham mà còn của cả nền chèo cổ Việt Nam, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Xúy Vân giả dại là lớp chèo thuộc loại đỉnh cao không chỉ của riêng vở Kim Nham mà còn của cả nền chèo cổ Việt Nam. Đã có nhiều diễn viên khẳng định tài năng xuất chúng của mình nhờ lớp chèo này như Dịu Hương, Diễm Lộc, Thúy Ngần,...

Câu 4 :

Nội dung chính của đoạn trích Xúy Vân giả dại là gì?

 • A

  Khắc họa thành công hình hóa điên của nhân vật Xúy Vân qua những câu từ, lời lẽ và hành động của nhân vật

 • B

  Giúp người đọc hình dung và bộc lộ niềm cảm thông đối với hoàn cảnh và thân phận của người phụ nữ xưa cùng những thiệt thòi của họ khi sống trong xã hội nam quyền

 • C

  Thể hiện phần nào văn hóa làng xã của Việt Nam thuở xưa, coi trọng và khắt khe đối với phẩm chất của người phụ nữ.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính của đoạn trích Xúy Vân giả dại là:

- Đoạn trích đã khắc họa thành công hình hóa điên của nhân vật Xúy Vân qua những câu từ, lời lẽ và hành động của nhân vật

- Từ hoàn cảnh của Xúy Vân, giúp người đọc hình dung được hoàn cảnh và thân phận của người phụ nữ xưa cùng những thiệt thòi của họ khi sống trong xã hội nam quyền

- Thể hiện những quan niệm về gia đình, đạo vợ chồng

- Thể hiện phần nào văn hóa làng xã của Việt Nam thuở xưa, coi trọng và khắt khe đối với phẩm chất của người phụ nữ.

- Bộc lộ niềm cảm thông đối với người phụ nữ trong xã hội nam quyền xưa

Câu 5 :

Nghệ thuật của đoạn trích Xúy Vân giả dại là gì?

 • A

  Thể hiện được những đặc trưng của thể loại chèo ở nhiều khía cạnh như cách xưng danh, sự tương tác giữa người xem và người diễn,...

 • B

  Ngôn từ được thể hiện đa dạng theo nhiều cách như nói lệch, vỉa, hát quá giang, đế, điệu con gà rừng, điệu sử rầu, hát sắp, hát ngược

 • C

  Giàu tính bi kịch

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật của đoạn trích Xúy Vân giả dại là:

- Thể hiện được những đặc trưng của thể loại chèo ở nhiều khía cạnh như cách xưng danh, sự tương tác giữa người xem và người diễn,...

- Ngôn từ được thể hiện đa dạng theo nhiều cách như nói lệch, vỉa, hát quá giang, đế, điệu con gà rừng, điệu sử rầu, hát sắp, hát ngược

- Giàu tính bi kịch

close