Trắc nghiệm bài Lễ hội Đền Hùng - Phân tích Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Nội dung chính của văn bản Lễ hội Đền Hùng là gì?

 • A

  Kể lại lịch sử ra đời lễ hội Đền Hùng.

 • B

  Cung cấp cho người đọc những thông tin chính về lễ hội Đền Hùng (thời gian, địa điểm, kế hoạch tổ chức,...)

 • C

  Giới thiệu về ẩm thực trong lễ hội.

 • D

  Miêu tả chi tiết về những trò chơi diễn ra trong lễ hội.

Câu 2 :

Câu ca dao nào sau đây nhắc đến lễ hội Đền Hùng?

 • A

  Nhớ ngày mồng bảy tháng ba
  Trở về hội Láng, trở ra hội Thầy.

 • B

  Làng Đăm có hội bơi thuyền
  Có lò đánh vật, có miền trồng rau

 • C

  Tình cờ ta lại gặp ta
  Vui bằng mở hội tháng ba đền Sòng

 • D

  Dù ai đi ngược về xuôi

  Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.

Câu 3 :

Ý nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nhắc đến văn hóa lễ hội "5 không"?

 • A

  Không trục lợi trong kinh doanh.

 • B

  Không để xảy ra ùn tắc giao thông.

 • C

  Không di chuyển phương tiện cơ giới vào nơi tổ chức lễ hội.

 • D

  Không mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Câu 4 :

Sơ đồ hướng dẫn di chuyển cung cấp những thông tin gì?

 • A

  Cho biết đường đi, vị trí có thể đến và hướng di chuyển.

 • B

  Cho biết địa điểm, vị trí có thể đến và hướng di chuyển.

 • C

  Cho biết địa điểm, đường đi, vị trí có thể đến và hướng di chuyển.

 • D

  Đáp án khác.

Câu 5 :

Tác dụng của những phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong văn bản là gì?

 • A

  Giúp người đọc tìm kiếm thông tin nhanh chóng và hiệu quả.

 • B

  Giúp bài viết thêm sinh động, thu hút.

 • C

  Giúp người đọc dễ dàng hơn trong việc xác định vị trí và mối quan hệ của các thông tin để hiểu nội dung văn bản.

 • D

  Tất cả các đáp án trên.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nội dung chính của văn bản Lễ hội Đền Hùng là gì?

 • A

  Kể lại lịch sử ra đời lễ hội Đền Hùng.

 • B

  Cung cấp cho người đọc những thông tin chính về lễ hội Đền Hùng (thời gian, địa điểm, kế hoạch tổ chức,...)

 • C

  Giới thiệu về ẩm thực trong lễ hội.

 • D

  Miêu tả chi tiết về những trò chơi diễn ra trong lễ hội.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tóm lược nội dung của văn bản.

Lời giải chi tiết :

Văn bản Lễ hội Đền Hùng cung cấp cho người đọc những thông tin chính về lễ hội Đền Hùng (thời gian, địa điểm, kế hoạch các hoạt động tổ chức,...)

Câu 2 :

Câu ca dao nào sau đây nhắc đến lễ hội Đền Hùng?

 • A

  Nhớ ngày mồng bảy tháng ba
  Trở về hội Láng, trở ra hội Thầy.

 • B

  Làng Đăm có hội bơi thuyền
  Có lò đánh vật, có miền trồng rau

 • C

  Tình cờ ta lại gặp ta
  Vui bằng mở hội tháng ba đền Sòng

 • D

  Dù ai đi ngược về xuôi

  Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Liên hệ đến câu ca dao nói về lễ hội Đền Hùng.

Lời giải chi tiết :

Câu ca dao nhắc nhở con cháu về lễ hội Đền Hùng là: 

''Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.''

Câu 3 :

Ý nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nhắc đến văn hóa lễ hội "5 không"?

 • A

  Không trục lợi trong kinh doanh.

 • B

  Không để xảy ra ùn tắc giao thông.

 • C

  Không di chuyển phương tiện cơ giới vào nơi tổ chức lễ hội.

 • D

  Không mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nguyên tắc "5 không" của lễ hội Đền Hùng.

Lời giải chi tiết :

Ý không đúng trong nguyên tắc "5 không" của lễ hội Đền Hùng là: Không di chuyển phương tiện cơ giới vào nơi tổ chức lễ hội.

Câu 4 :

Sơ đồ hướng dẫn di chuyển cung cấp những thông tin gì?

 • A

  Cho biết đường đi, vị trí có thể đến và hướng di chuyển.

 • B

  Cho biết địa điểm, vị trí có thể đến và hướng di chuyển.

 • C

  Cho biết địa điểm, đường đi, vị trí có thể đến và hướng di chuyển.

 • D

  Đáp án khác.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phân tích tác dụng của sơ đồ hướng dẫn di chuyển.

Lời giải chi tiết :

Sơ đồ cho biết địa điểm, đường đi, vị trí có thể đến và hướng di chuyển.

Câu 5 :

Tác dụng của những phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong văn bản là gì?

 • A

  Giúp người đọc tìm kiếm thông tin nhanh chóng và hiệu quả.

 • B

  Giúp bài viết thêm sinh động, thu hút.

 • C

  Giúp người đọc dễ dàng hơn trong việc xác định vị trí và mối quan hệ của các thông tin để hiểu nội dung văn bản.

 • D

  Tất cả các đáp án trên.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phân tích tác dụng của các phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản.

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của các phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản là:

+ Giúp người đọc tìm kiếm thông tin nhanh chóng và hiệu quả.

+ Giúp bài viết thêm sinh động, thu hút người đọc.

+ Giúp người đọc dễ dàng hơn trong việc xác định vị trí và mối quan hệ của các thông tin để hiểu nội dung văn bản.

close